Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

EIT FOOD HUB SLOVENIJA


GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je z letom 2024 postala podjetniško - inovacijsko stičišče EIT FOOD HUB Slovenija, ki je del Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo – EIT. Agencija je bila ustanovljena za krepitev inovacijskega potenciala in razvoja evropskega gospodarstva in družbe na sploh. Svoje delovanje je razširila na osem vsebinskih področji, imenovane Skupnosti znanja in inovacij, znotraj katerih bomo izpostavili delovanje KIC Hrane. Le-ta naslavlja relevantne izzive in vsebine znotraj agroživilskega sektorja.

Kot nacionalni predstavniki EIT Food Hub Slovenija bomo v sklopu projekta predstavili programe EIT Food ter organizirali lokalne dogodke in delavnice, s katerimi želimo vzpodbuditi inovativno razmišljanje in podpreti delovanje startup podjetij, ozavestiti o zdravi in uravnoteženi prehrani ter osvetliti nekatere problematike znotraj agroživilstva, ki potrebujejo našo pozornost.

Odprte so prijave za startup programe:

  • EIT Jumpstarter: Program za inovatorje v številnih industrijskih sektorjih, vključno z agroživilstvom. Udeleženci bodo odlično poslovno idejo skozi program strukturirali, zanjo razvili poslovni model in vzpostaviti ključne povezave v industriji. Odprte so pred prijave za leto 2025. Več na: EIT Jumpstarter Application Form.

 

Odprte so prijave za izobraževalne aktivnosti:

  • WE Lead Food predstavlja globalno mrežo strastnih in predanih voditeljic, ki s skupnim sodelovanjem in povezovanjem gradijo nabor vodstvenih orodij za spodbujanje sprememb in zagotavljanje bolj trajnostnega in vključujočega prehranskega sistema. Program omogoča vrsto priložnosti za sodelovanje in kariero, od zaposlitve do soustvarjanja novih projektov in podvigov, pridobivanje finančnih sredstev ipd. Prijave so odprte do 1. septembra 2024. Več na: WE Lead Food | EIT Food Learning Services

  • InfraBooster: Program spodbuja učinkovito uporabo javno financirane raziskovalne infrastrukture, ki je v lasti univerz ali raziskovalnih inštitutov ter so pomembne za razvoj in raziskave v zasebnem sektorju agroživilskih podjetij in startupov. Ponuja krepitev zmogljivosti in podporo pri oblikovanju infrastrukturnih storitev, ki bi jih lahko ponudili podjetjem. Prijave so odprte do 20. maja 2024. Več na: InfraBooster Foundation - EIT Food

 

Programi Inspire

  • Inspire Explore - Pridobili boste osnovno znanje, ki ga potrebujete za razvoj svojih inovacijskih in podjetniških spretnosti. Štirje moduli vas bodo popeljali skozi pot razvoja novega podjetja: od prepoznavanja problema do financiranja startupa. Tečaju se lahko pridružite z že pripravljenim problemom ali rešitvijo ali pa se pri prebiranju gradiva zgledujete po izzivih prehranskega sistema na šestih fokusnih področjih EIT Food. Tečaj lahko opravite v svojem tempu, ki bo ustrezal vašim trenutnim obveznostim. Prijave so odprte vse leto, do 31. decembra 2024. Več na: Inspire Explore | EIT Food Learning Services
  • Inspire Restorative Aquaculture – Tritedenski program se osredotoča na ribogojstvo, pokriva tako usposabljanje kot tudi teorijo na področju gojenja morskih alg, biologije rib, školjk in alg, gojenja, rasti ter molekularne in metabolitne analize. Program se bo dotaknil vrsto vprašanj, ki se relevantna za sektor akvakulture z vidika različnih deležnikov, poleg tega bo študente spodbujal k razvoju inovativnih rešitev za povečanje produktivnosti in donosnosti sektorja. Prijave so odprte do 2. avgusta 2024. Več na: Inspire - Restorative Aquaculture | EIT Food Learning Services
  • Inspire Circular AgriFood – Program se poglobi v načela krožnosti in najsodobnejše agroživilske tehnologije ter raziskuje izzive in priložnosti v industriji. Pridobili boste praktične spretnosti in znanja s področja krožnosti, trajnosti in inovacij v agroživilskem sektorju. Prijave so odprte do 22. avgusta 2024. Več na: Inspire - Circular Agrifood | EIT Food Learning Services
  •  RIS Inspire – HealthySoil4Life poletna šola – Cilj poletne šole je zagotoviti močno podjetniško ozadje in razviti ideje, povezane z zdravjem tal in podnebnim kmetovanjem. Študentje se bodo seznanili z najsodobnejšimi metodologijami in orodji, povezanimi z izzivi prehranskega sistema, ter ustvarili inovacije za spodbujanje trajnostnega kmetovanja, ki bi izboljšalo vrednost, zagotovilo varnost in kakovost ter povečalo zaupanje potrošnikov v prehranski sistem. Prijave so odprte do 15. junija 2024. Več na: RIS Inspire - HealthySoil4Life | EIT Food Learning Services
  •  RIS Inspire - Sustainable Food Production and Consumption - Program poletne šole je strukturiran na podlagi vizije, usmerjene v študente, in projektnega pristopa, ki vas bo spodbudil, da uporabite orodja visoko usposobljenih strokovnjakov za razvoj lastne inovativne in podjetniške ideje za bolj zdravo življenje s hrano. Prijave so odprte do 31. avgusta 2024. Več na: RIS Inspire - Sustainable Food Production and Consumption | EIT Food Learning Services

 

V primeru vprašanj se lahko obrnete na mail: eit.food.slo@gzs.si