Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Mesna konferenca 

Mesna konferenca 2021

Osrednja tema konference je bila namenjena stanju in izzivom oskrbnih verig z mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine. Predstavljena je bila tudi študija dr. Aleša Kuharja iz Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Iz opravljene študije izhaja, da je delež domačega porekla svinjskega mesa na trgu pod 20 odstotki, krepi se izvoz mesa in izdelkov. Glavnino prireje živali imamo v kmetijskih podjetjih in večjih kmetijskih gospodarstvih. Zelo zaskrbljujoče je, da je kar polovica slovenskih potrošnikov, ki kupuje meso, občutljiva izključno na ceno, medtem ko sta poreklo in krma bistveno manj pomembna. V Sloveniji imamo veliko vrzel med cenami živali za zakol, cenami v mesni predelavi in cenami na trgovskih policah. V razpravi so predstavniki organizacij s področja agroživilstva poudarili, da se zavedajo pomena pogodb in trdnih prehranskih verig ter si želijo, da bi se sektor bolj povezal ter postal bolj trden ter s tem bolj odporen proti tržnim in cenovnim nihanjem.