Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sadjarsko zelenjadarska konferenca

Večja zastopanost slovenskega sadja in zelenjave v javnih zavodih, uporaba pametnih tehnologij in krepitev odpornosti sektorja, tako glede ekonomskih, socialnih in podnebnih vplivov je le nekaj rešitev, ki so bile izpostavljene na Sadjarsko-zelenjadarski konferenci, ki jo je v Ljubljani organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Podnebne spremembe, neenakopravna obdavčitev, zahteve po zmanjševanju fitofarmacevtskih sredstev, nove bolezni in škodljivci, pomanjkanje delovne sile ogrožajo pridelavo sadja in zelenjave v Sloveniji, ki je že sedaj izjemno nizka. Rešitve so v gradnji novih rastlinjakov, uporabi obnovljivih virov energije, gradnji namakalno-oroševalnih sistemov in drugih zaščitnih sistemov. Okrepiti je treba zastopanost lokalno pridelanega sadja in zelenjave v javnih zavodih, posodobiti in prilagoditi sisteme zavarovanj in krepiti odpornost sektorja s posebnim podpornim programom. Pomembna je tudi odprava administrativnih ovir, predvsem na področju dostopa do vodnih virov, umeščanja objektov v prostor in izkoriščanja geotermalne energije.

Več v izjavi za javnost.

Program


Najlepše se zahvaljujemo našim sponzorjem, ki so omogočili izvedbo letošnje Sadjarsko-zelenjadarske konference.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor > DOGODKI IN PROJEKTI > Lombergarjevi dnevi > Lombergarjevi dnevi 2022 | KGZ MB


 


    Arhiv preteklih konferenc: 

    Sadjarsko-zelenjadarska konferenca 2022