Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Naše mednarodne povezave

Interese svojih članov zastopamo tudi izven meja Slovenije. Smo aktivni člani v naslednjih mednarodnih združenjih:

 NMWE - Natural Mineral Waters Europe 
Evropsko združenje za naravne mineralne vode

 WAPA - The World Apple and Pear Association
Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk
 FEFAC – European Feed Manufactures Federation
Evropsko združenje proizvajalcev krmil
 EFM – The European Flour Millers
Evropsko mlinarsko združenje
 AIBI – International Association of Plant Bakers
Evropsko združenje za pekarstvo
 UNESDA - Union of European Soft Drinks Associations
Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač
 EDA - European Dairy Association
Evropsko združenje za mlekarstvo
 EBA - European Biogas Association
Evropsko združenje bioplinarjev
                         


FSE - Food Supplements Europe 
Evropsko združenje za prehranska dopolnila  
  FRESHFEL EUROPE - European Fresh Produce Association
Evropsko združenje za sveže pridelke
   
The Brewers of Europe
Evropsko združenje pivovarjev

   Comité Européen des Entreprises Vins
Evropsko združenje vinarjev