Sekcije

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) je največje reprezentativno združenje kmetijskih in živilskih podjetij. Združuje tako najmanjša kot največja kmetijska in živilska podjetja in druga podjetja, povezana s predelovalno in podporno dejavnostjo. Naši člani so sektorsko raznoliki, zato je delo na zbornici organizirano v deset sekcij. V okviru naše zbornice deluje še šest odborov in štiri delovne skupine. Združenje in sekcije so prav tako člani svetovnih in evropskih združenj, kar omogoča pravočasno pridobivanje informacij za podjetja in zastopanje nacionalnih interesov na nivoju Evropske unije.