Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje industrije pijač

AKTIVNI ČLANI

Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Bio- Sad d.o.o., Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o., Costella d.o.o., Dana d.o.o., Fructal d.o.o., Nektar Natura d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o., Radenska d.o.o., Vipi d.o.o., Vital Mestinje d.o.o.

VODSTVO


Leto 2020 je bilo vse prej kot običajno leto, saj smo z zaprtjem HORECA sektorja izgubili pomemben del trga. Kljub temu smo nizali dosežke na pomembnih področjih, naj omenim predvsem pet let. izvajanja Zavez odgovornosti ter izvedbo Analize ravnanja z odpadnimi plastenkami za pijače. Z omenjenimi dosežki si postavljamo temelje za bolj predvidljivo gospodarsko okolje, v katerem delujemo in se kot sektor tudi razvijamo.
Predsednik: Marian Šefčovič, Radenska d.o.o. 

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

https://www.unesda.eu/

https://www.efbw.org/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač (SEBAP) se je v letu 2020 tudi formalno preimenovala v Združenje industrije pijač (ZIP). Pomembno področje, na katerega smo se  osredotočali, je bila plastična embalaža, katere aktualnost izhaja iz zahtev evropske direktive na področju plastike za enkratno uporabo. Enoletna raziskava je omogočila pripravo zaključnega poročila »Analiza ravnanja z odpadno plastično embalažo, Analiza ravnanja s plastenkami«, kjer smo podrobno analizirali obstoječi sistem ravnanja s plastenkami pijač in ovrednotili količine danih plastenk na slovenski trg. Aktivnosti so tekle tudi na področju dovolnine in koncesij, kjer smo ustanovili delovno skupino, ki bo skrbela za opredelitev ključnih izhodišč v podporo predlogu ZIP na področju dajatev za rabo vode. Na področju zavez odgovornosti smo peto leto uresničevanja zavez intenzivno delali na konkretizaciji nove zaveze, kjer smo si zadali cilj, da bomo do leta 2025 znižali vsebnost dodanega sladkorja v brezalkoholnih pijačah za 5 %.

CILJI V LETU 2021
Delovanje združenja bo usmerjeno v aktivni dialog z resornim in drugimi ministrstvi za namene uveljavljanja prioritetnih stališč sektorja. V ospredju bodo aktivnosti na področju plastične in druge embalaže, dajatev za rabo vode in prostovoljnih zavez odgovornosti. Združenje se bo še naprej pozicioniralo kot reprezentativna in angažirana entiteta sektorja proizvajalcev brezalkoholnih pijač, sokov in nektarjev ter embalirane vode, tako v domačem gospodarskem okolju, kot tudi v širšem evropskem prostoru.