Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje industrije pijač

AKTIVNI ČLANI

Coca-cola HBC Slovenija d.o.o.,  Bio- Sad d.o.o.,  Dana d.o.o., Droga Kolinska d.d., Fructal d.o.o., Nektar natura d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o., Radenska d.o.o., Costella d.o.o., , Vipi d.o.o.,  Vital Mestinje d.o.o.

VODSTVO


Tudi leto 2019 je bilo za proizvajalce pijač intenzivno. Zavzemali smo se za soustvarjanje gospodarskega prostora, tako doma kot v širšem evropskem prostoru, ki bi omogočal rast in razvoj sektorja. Argumentirano smo si prizadevali za pravično in nediskriminatorno opredelitev višine koncesije in drugih dovoljenj za rabo vode. Zaenkrat ne moremo biti zadovoljni, saj posluha s strani države ni in tako to še vedno to ostaja prioriteta tudi v letu 2020. Upoštevajoč trende in razvojne smeri sektorja načrtujemo ukrepe, ki bodo sledili direktivi EU s področja plastike za enkratno uporabo, še naprej pa bomo uresničevali naše zaveze odgovornosti, ki so se pokazale kot učinkovit ukrep samoregulative, kar priznavata strokovna in politična javnost. Trajnostni razvoj in odgovornost do širšega okolja ostaja pot, po kateri hodimo. 
Predsednik: Marian Šefčovič, Radenska d.o.o. 

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

https://www.unesda.eu/

https://www.efbw.org/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

Osrednje aktivnosti dela sekcije so bile usmerjene v aktivno spremljanje in obravnavo predlogov sprememb. Tematsko je bilo delo sekcije usmerjeno na tri področja – dovolnino, dajatev za rabo vode iz javnega vodovoda v proizvodnji pijač, udejanjanje sektorskih zavez odgovornosti ter na področje ravnanja z odpadno embalažo. V ta namen je bila naročena posebna študija, ki bo tudi MOP v pomoč pri odločanju o morebitnih potrebnih nadgradnjah obstoječega sistema.

CILJI V LETU 2020 
Intenzivirali bomo komunikacijo z resornim ministrstvom s področja okolja in embalaže ter dajatev za rabo vode v industriji pijač. S člani pa bomo intenzivno delali tudi na konkretizaciji zaveze odgovornosti na področju zmanjšanja dodanega sladkorja v brezalkoholnih pijačah.