Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje industrije pijač

AKTIVNI ČLANI

Atlantic Droga Kolinska d. o. o., Bio-Sad d. o. o., Coca-Cola HBC Slovenija d. o. o., Costella d. o. o., Dana d. o. o., Fructal d. o. o., Nektar Natura d. o. o., Pivovarna Laško Union d. o. o., Radenska d. o. o., Vipi d. o. o., Vital Mestinje d. o. o.

VODSTVO


Leto 2021 se je izkazalo za še eno leto izzivov, ki smo jih uspešno premagali. Še več, nadaljevali smo z aktivnostmi, v katere močno verjamemo. Sprejeli smo dodatno zavezo odgovornosti, da bomo do konca leta 2025 znižali vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah za 5 %, podprli uvedbo kavcijskega sistema in sprejeli soglasje preučitve najustreznejše oblike le-tega.  Z omenjenimi koraki nadaljujemo po poti trajnostnega delovanja in vzpostavljanja krožnega gospodarstva v našem sektorju.
Predsednik: Marian Šefčovič, Radenska d.o.o. 

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

https://www.unesda.eu/

https://www.efbw.org/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Proaktivno smo se vključevali v razprave o embalaži in odpadni embalaži, med drugim smo izvedli že drugo analizo ravnanja z odpadnimi plastenkami pijač, kjer smo ovrednotili napredek na obravnavanem področju v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. V zaključku leta smo povečali tudi aktivnosti na področju proučitve in vzpostavitve najustreznejšega modela kavcijskega sistema za ločeno zbiranje odpadne plastične in kovinske embalaže pijač. Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi na področju dovolnin in koncesij, s poudarkom na trajnostnem upravljanju z vodami. Med glavna dosežka leta dela združenja velja izpostaviti podpis dodatne zaveze na področju znižanja vsebnosti sladkorja v brezalkoholnih pijačah ter soorganizacijo prvega strateškega foruma pijač. 

CILJI V LETU 2022

  • konstruktiven dialog z vsemi ministrstvi, na ključnih tematskih sektorskih področjih, ki ostajajo ista tudi v letu 2022 – ravnanje z embalažo, zapiranje zanke plastenk pijač, trajnostno upravljanje z vodami in zaveza odgovornosti,  

  • proaktivno in odgovorno delovanje združenja, 

  • izvedba analize kavcijskega sistema, v sodelovanju z mednarodnim strokovnjakom, 

  • transparentno in s podatki podprto komuniciranje s širšo zainteresirano in strokovno javnostjo.