Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje industrije pijač

AKTIVNI ČLANI
Atlantic Droga Kolinska, d. o. o.,
Bio-Sad, d. o. o.,
Coca-Cola HBC Slovenija, d. o. o.,
Costella, d. o. o.,
Dana, d. o. o.,
Fructal, d. o. o.,

Nektar Natura, d. o. o.,
Pivovarna Laško Union, d. o. o.,
Radenska, d. o. o.,
Roiss, d. o. o.,
Vipi, d. o. o.,
Vital Mestinje, d. o. o.


 

VODSTVO
Veseli me, da je sektor složno pristopil k oblikovanju stališč in implementaciji aktivnosti na prenekaterih strateških področjih tudi v letu 2022. Pri udejanjanju zavez odgovornosti v praksi smo transparentno poročali o napredku sektorja, ki vztrajno zmanjšuje vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah. Velik del leta pa smo namenili proaktivnosti na področju ravnanja z embalažo, saj smo pristopili k izvedbi študije za kavcijski sistem. Z mednarodnim strokovnjakom smo proučili karakteristike obstoječega sistema za opredelitev najustreznejše oblike kavcijskega sistema za Slovenijo. Številni izzivi pa nas čakajo tudi v prihodnje, saj skušamo vzpostaviti reden dialog z ministrstvi Vlade RS za namene reševanja problematike dajatev za rabo vode. S tempa še naprej tlakujemo pot trajnosti in krožnemu gospodarstvu v našem sektorju.
   Predsednik: Marian Šefčovič, Radenska, d. o. o. 


SEKRETARKA

dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

www.unesda.eu

naturalmineralwaterseurope.orgOPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Združenje je izvajalo aktivno promocijo rezultatov analize ravnanja z odpadno embalažo zainteresirani strokovni javnosti ob številnih priložnostih in dogodkih. Na temo kavcijskega sistema za ločeno zbiranje embalaže pijač smo stopnjevali aktivnosti in komunikacijo tako do strokovne javnosti, Ministrstva za okolje in prostor, nevladnih organizacij, trgovcev, drugih deležnikov in medijev. Odločili in izvedli smo študijo z mednarodnim strokovnjakom o najprimernejšem modelu kavcijskega sistema za Slovenijo. Organizirali smo študijski obisk v Bratislavo in Beckovter si ogledali slovaški model. Spremljali smo novosti v zakonodaji s področja embalaže (uredba SUP, Uredba o embalaži in odpadni embalaži) ter dali poudarek na redno korespondenco s strokovnjaki z resornega ministrstva. Aktivno smo zastopali interese sektorja na sestankih evropskih združenj UNESDA in NMWE. Bili smo soorganizator zasedanja Odbora za znanost in zakonodajo UNESDA septembra na Bledu.

 

CILJI V LETU 2023

  • Konstruktiven dialog z vsemi ministrstvi, na ključnih tematskih sektorskih področjih, ki ostajajo ista tudi v letu 2023 – ravnanje z embalažo, zapiranje zanke embalaže pijač, trajnostno upravljanje z vodami in zaveza odgovornosti,
  • proaktivno sodelovanje pri sooblikovanju zakonodaje s področja kavcijskega sistema in vzpostavitvi le-tega na nacionalnem nivoju,
  • proaktivno in odgovorno delovanje združenja,
  • transparentno in s podatki podprto komuniciranje s širšo zainteresirano in strokovno javnostjo.