Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI

Dobrodej d.o.o., Jata Emona d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Pivka perutninarstvo d.d. , Perutnina Ptuj d.d., PP-Agro d.o.o., Skupina Panvita

VODSTVO


Predsednik: Aleš Zavadlal, Jata Emona d.o.o.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
https://www.fefac.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Težave sektorja, povezane z epidemijo Covid-19, so nastajale predvsem na področju nabave surovin in prodaje krmil, zaradi neposredne povezanosti sektorja z živinorejsko panogo. Obravnavane tematike sekcije so bile vezane predvsem na trajnostni razvoj, stanje na trgu, prehrano živali in inovacije ter varnost krme. Vodstvo sekcije se je udeležilo spletne skupščine FEFAC. Sekcija je zastopala stališča proizvajalcev krmil ter zbirali različna statistična poročila na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. Aktivno smo sodelovali tudi v razpravah Žitne verige. Tako kot vsako leto smo za tehnologe iz sektorja krmil izvedli izobraževanje, kjer smo povzeli novosti na področju zakonodaje. Predstavljene so bile novosti na področju ekološkega kmetovanja, novosti v krmni zakonodaji ter nova dietetična uredba.

CILJI V LETU 2021

Zastopanje skupnih interesov ter iskanje možnosti za povečevanje konkurenčnosti slovenskega sektorja proizvodnje krmil ostaja naša prioriteta. Prizadevali si bomo za izboljšanje ugleda sektorja proizvodnje krmil pri strokovni in širši javnosti. Še naprej bomo aktivno sodelovali v žitni verigi, spremljali aktualno zakonodajo in sodelovali v razpravah pomembnih za razvoj sektorja proizvodnje krmil. V večji meri se bomo posvečali okoljskim temam, prehodu na krožno gospodarstvo, sodelovanju z raziskovalnimi institucijami ter iskanju inovativnih rešitev znotraj panoge. Želimo si, da se bo epidemiološka slika izboljšala, saj se bomo tako lažje posvetili našemu velikemu načrtu internacionalizacije in promocije na tujih trgih.