Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI

Dobrodej d.o.o., Jata Emona d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Pivka perutninarstvo d.d. , Perutnina Ptuj d.d., PP-Agro d.o.o., Skupina Panvita

VODSTVO
Za proizvajalce krmnih mešanic je bilo leto 2018 manj zahtevno, saj so bili donosi na hektar vseh žit zelo visoki, lahko bi trdili, da celo nadpovprečni. Proizvajalci krmnih mešanic, ki so imeli dovolj skladiščnih kapacitet in uspeli zagotoviti financiranje v času žetve, so si lahko zagotovili ugodne cenovne pogoje za proizvodnjo čez celo leto. Za sam slovenski trg leto 2018 ni bilo posebej pretresljivo, proizvodnja je bila dokaj stabilna glede na predhodna leta, z zakonodajnega vidika pa tudi ni bilo posebnih sprememb kar se tiče zapisov deklaracij in ostalih uskladitev z zakonodajo. Trend dobrega poslovanja si želimo tudi v 2019 in pričakujemo dobre klimatske pogoje za pridelavo žit.

Predsednica: Brigita Vindiš Zelenko, Perutnina Ptuj d.d.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
https://www.fefac.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

V Sekcijo proizvajalcev krmil je vključenih sedem podjetij, ki so v letu 2019 proizvedli 384 tisoč ton krmil. Na sekciji smo v letu 2019 obravnavali tematike, kot so upravljanje z varnostjo krme, protimikrobna odpornost, medicirana krma ter kontrole krme in živil. V zadnjem času postaja vse bolj aktualna tema tudi soja in krmila brez gensko spremenjenih organizmov. Vodstvo sekcije se je udeležilo sestankov in letne skupščine v organizaciji FEFAC, ki je letos potekala v Bruslju. Sekcija je zastopala stališča proizvajalcev krmil ter zbirala različna statistična poročila na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju.

CILJI V LETU 2020

Še naprej bomo aktivno zastopali skupne interese ter iskali možnosti za povečanje konkurenčnosti slovenskega sektorja proizvodnje krmil. V še večji meri si bomo prizadevali za razrešitev problematike čedalje bolj neprizanesljive okoljske zakonodaje, ki bi lahko imela uničujoče posledice za nadaljnjo proizvodnjo krmil. Iskali bomo inovativne rešitve pri proizvodnji krme, saj se zahteve novodobnega potrošnika kažejo tudi na tem področju. Še tesneje bomo sodelovali z evropskim združenjem FEFAC in aktivno sodelovali na Žitni konferenci 2020 ter na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Tudi v letu 2020 se bodo člani sekcije udeležili strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks.