Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za mlekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Ljubljanske mlekarne d.o.o., Loška mlekarna - KGZ z.o.o. Škofja Loka, Mlekarna Celeia d.o.o., Mlekarna Krepko- Kele&Kele d.o.o., Mlekarna Planika d.o.o.,
Pomurske mlekarne d.d., Ekolat d.o.o.

VODSTVO


Tomaž Žnidarič, predsednik: V preteklem letu smo dokazali, da znamo sodelovati, ko je potrebno podpreti stabilnost mlekarskega sektorja. Pred nami je še veliko skupnih izzivov na področju trajnostne proizvodnje, ena od njih je krepitev zanimanja mladih kmetov za pridelavo ekološkega mleka. Treba pa je tudi ustvariti spodbudno okolje za mlekarne, saj te lahko bistveno prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti vseh ljudi.«

Predsednik: Tomaž Žnidarič, Ljubljanske mlekarne d.d.


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://eda.euromilk.org/home.html

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Z medsebojnim sodelovanjem mlekarn, zadrug in MKGP smo si prizadevali za reševanje viškov mleka, ki so nastali v času prvega vala epidemije Covid-19. Pod sloganom »Slovensko mleko nas povezuje« smo osveščali potrošnike o vlogimlekarn pri zagotavljanju stabilnosti slovenske mlekarske verige. Sodelovali smo pri vložitvi predloga promocijskega programa mleka in mlečnih izdelkov v BIH in Črni gori ter se pripravljali na nadaljevanje nacionalne promocije v sektorju
mleka, tako splošne kot za shemo Izbrana kakovost - Slovenija. Z UVHVVR smo sodelovali pri pripravi novega veterinarskega spričevala za izvoz v BIH. Člani sekcije so aktivno sodelovali pri izvajanju zavez odgovornosti mlekarskega sektorja ter pri raziskavi o ravnanju z odpadno plastično embalažo.

CILJI V LETU 2021

Aktivno bomo sodelovali pri pripravi nacionalnega Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 in si prizadevali za večjo podporo države mlečno predelovalni industriji. Eden od ciljev je tudi večja svetovalna in intervencijska podpora za povečanje pridelave ekološkega mleka. Večji del aktivnosti bo namenjen strokovni podpori pri nadaljnji promociji mleka in mlečnih izdelkov in sheme Izbrana kakovost-Slovenija. V okviru SRIP HRANA bomo sodelovali pri razvoju mlekarske verige vrednosti na področju optimizacije procesov, dodajanja vrednosti stranskim proizvodom predelave mleka ter razvoju novih izdelkov v skladu s potrebami trga.