Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za mlekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Ekolat d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.o.o., Loška mlekarna - KGZ z.o.o. Škofja Loka, Mlekarna Celeia d.o.o., Mlekarna Krepko - Kele&Kele d.o.o., Mlekarna Planika d.o.o., Pomurske mlekarne d.d.

VODSTVO


Kljub naši samooskrbnosti se zavedamo problema opuščanja pridelave mleka, s katerim se zadnje čase srečujemo tudi v Sloveniji. Za ohranitev stabilnega in trajnostno naravnanega sektorja si bomo morali prizadevati vsi deležniki oskrbne verige skupaj z državnimi institucijami in pri tem medsebojno sodelovati.

Predsednik: Tomaž Žnidarič, Ljubljanske mlekarne d.d.


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://eda.euromilk.org/home.html

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

Zastopali smo stališča slovenske mlečno predelovalne industrije ter zbirali različna statistična poročila s področja mlekarstva na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. S predstavniki MKGP in drugih institucij v oskrbni verigi smo pričeli razpravo o ključnih problemih pridelave in predelave mleka v Sloveniji. Prizadevali smo si za učinkovito izvajanje zavez odgovornosti mlečno predelovalnega sektorja, sodelovali pa smo tudi pri šolski shemi ter izvedbi Dneva slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

CILJI V LETU 2020 

S ciljem ohranjanja stabilne pridelave mleka v Sloveniji si bomo prizadevali za konstruktivno razpravo z vsemi deležniki v oskrbni verigi. Večji del aktivnosti bo namenjen tudi nadaljnji promociji mleka in sheme izbrana kakovost. V skladu s tem bomo sodelovali pri strokovni podpori izvajanja naslednjega promocijskega programa in uskladitvi sprememb Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.