Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za pekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Žito d.o.o., Mlinotest d.d., Don don d.o.o., Pekarna Pečjak d.o.o., Hlebček d.o.o.,  Mlinopek d.d., Mercator IP d.o.o.,  Reprokolinska d.o.o

VODSTVO

Člani Sekcije za pekarstvo smo na jubilejnem senzoričnem ocenjevanju zopet dokazali, da proizvajamo odlične izdelke, ki so plod našega znanja in prizadevanja za najboljšo kakovost. Želimo si tudi nacionalne promocije kruha, zato si bomo prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev sheme. Izbrana kakovost za žita.

Predsednik: Silvester Pečjak

 


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

AIBI – mednarodno
združenje za pekarstvo,
predsednik za obdobje 2019
– 2022 je Janez Bojc


https://www.aibi.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020
Aktivnosti sekcije so bile vezane na kadrovanje, Izbrano kakovost-Slovenija, zaveze odgovornosti in kongres evropskega združenja AIBI. Sektor pekarstva pesti problem pomanjkanja usposobljenega kadra, zato smo zelo zadovoljni, da smo BF in srednjimi šolami podpisali sporazum o sodelovanju na področju razvoja kadrov v pekarski panogi. V letu 2020 smo si prizadevali tudi za uvedbo vajeništva pri poklicu peka. Tako kot vsako leto smo sodelovali na Senzoričnem ocenjevanju kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi. Člani sekcije pa so aktivno sodelovali tudi pri izvajanju zavez odgovornosti pekarskega sektorja in usklajevali specifikacijo Izbrana kakovost- Slovenija za žita. V okviru predsedovanja mednarodnemu pekarskem združenju AIBI smo se poleg strokovnih vsebin posvetili tudi reorganizaciji združenja in pripravam na letni kongres.

CILJI V LETU 2021
Za leto 2021 načrtujemo sodelovanje pri nadaljnjem usklajevanju specifikacije Izbrana kakovost-Slovenija za žita, nadaljevanje izvajanja zavez odgovornosti za žitni sektor. Sodelovali bomo tudi pri aktivnostih evropskega projekta WholEUGrain za promocijo polnozrnatih živil. V okviru evropskega združenja za
pekarstvo - AIBI bomo sodelovali pri pripravi stališč pekarske industrije, večji del aktivnosti pa bo povezan z organizacijo AIBI kongresa, ki ga načrtujemo maja 2022 na Bledu.