Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za pekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Don don d.o.o., Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Pekarna Pečjak d.o.o., Reprokolinska d.o.o., Žito d.o.o.

VODSTVO

Člani Sekcije za pekarstvo smo bili tudi v letu 2019 na ocenjevanju odličnih pekovskih izdelkov zelo uspešni. Ob nadaljnjem prizadevanju za vrhunsko kakovost bomo posebno pozornost namenili tudi izvajanju zavez odgovornosti za znižanje vsebnosti soli v kruhu in povečanje deleža polnozrnatih sestavin v pekovskih izdelkih. Dolgoročno si želimo stabilne odnose v žitni verigi in večje zanimanje za pekovski poklic med mladimi.

Predsednik: Silvester Pečjak

 


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU


https://www.aibi.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019
V letu 2019 smo se intenzivno ukvarjali s promocijo odličnih pekovskih izdelkov. Na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane smo organizirali Festival odličnih pekovskih izdelkov z degustacijami in pestrim zabavno kulturnim programom. Pomemben dosežek članov Sekcije za pekarstvo je med drugim tudi podpis zavez odgovornosti za znižanje vsebnosti soli v kruhu in povečanje deleža polnozrnatih sestavin v pekovskih izdelkih.

CILJI V LETU 2020
Promocijo odličnih pekovskih izdelkov bomo pričeli s slavnostno 20. podelitvijo zlatih priznanj, gostili pa bomo tudi srečanje članov Mednarodnega združenja za pekarstvo AIBI. Spremljali bomo izvajanje zavez odgovornosti pekarskega sektorja ter sodelovali v mednarodnem projektu WholEUGrain za promocijo polnozrnatih živil. Nadaljevali bomo z usklajevanjem stališč v zvezi s promocijo kruha v Sloveniji, večji del aktivnosti pa bo povezan tudi s predsedovanjem združenju AIBI.