Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Andrej Aškerc, Darsad d.o.o., Evrosad d.o.o., KGZ Sava Lesce z.o.o., Meja Šentjur d.d., Mirosan d.o.o., Boris Orešek, Sadjarstvo Blanca d.o.o., Sadjarstvo Ormož d.o.o., Slom d.o.o. in Štajerc d.o.o. v sodelovanju z Biotehniško fakulteto UL – Oddelkom za agronomijo, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM, KGZ Maribor – Sadjarskim centrom Maribor in Kmetijskim inštitutom Slovenije

VODSTVOPosledice pozeb iz 2016 in 2017 so dosegle vrhunec v letu 2019. V prvi polovici zaradi nizkih cen po preobilnem letniku 2018, v drugi polovici pa zaradi več kot prepolovljenega letnika 2019. V letu 2020 bosta za sektor ključna dvig cen in večja potrošnja sadja. Začetek promocije sadja pa je nujen pogoj za to.

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.


 

Sekretarka: dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://www.wapa-association.org/asp/index.asp

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

Sekcijo za sadjarstvo tvorijo podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, manjši sadjarji in podporne institucije, ki delujejo na področju sadjarstva. Namen sekcije je medsebojno sodelovanje in iskanje rešitev za izzive, s katerimi se vsako leto znova sooča sadjarski sektor. Čeprav ga v letu Sekcija proizvajalcev krmil AKTIVNI ČLANI Dobrodej d.o.o., Jata Emona d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Pivka perutninarstvo d.d. , Perutnina Ptuj d.d., PP-Agro d.o.o., Skupina Panvita VODSTVO Predsednica: Brigita Vindiš Zelenko Sekretarka: Nina Barbara Križnik ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU FEFAC (European Feed Manufactures Federation) OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 V Sekcijo proizvajalcev krmil je vključenih sedem podjetij, ki so v letu 2019 proizvedli 384 tisoč ton krmil. Na sekciji smo v letu 2019 obravnavali tematike, kot so upravljanje z varnostjo krme, protimikrobna odpornost, medicirana krma ter kontrole krme in živil. V zadnjem času postaja vse bolj aktualna tema tudi soja in krmila brez gensko spremenjenih organizmov. Vodstvo sekcije se je udeležilo sestankov in letne 2019 spomladanska pozeba ni prizadela, pa so posledice spomladanskih pozeb v letih 2016 in 2017 ter preobilnega letnika 2018 še zmeraj vidne. V letu 2019 smo nadaljevali s promocijsko kampanjo Nori na jabolka izbrane kakovosti, saj glede na raziskave, kljub povečanju potrošnje sadja, potrošnja jabolk v Sloveniji pada. Soočamo se torej s povečanjem povpraševanja po jagodičevju in tropskem sadju. Sodelovali smo tudi na Tradicionalnem slovenskem zajtrku in organizirali Sadjarski posvet na sejmu AGRA.

CILJI V LETU 2020

V letu 2020 se bomo posvetili predvsem reševanju problematike škodljivcev, še posebej marmorirani smrdljivki in plodovi vinski mušici. Prizadevali si bomo za povečanje zgornje meje opravljanja sezonskega dela na posameznem kmetijskem gospodarstvu iz 120 na 160 dni v koledarskem letu. Prav tako predlagamo povečanje zgornje meje opravljanja sezonskega dela na posameznika iz 90 na 120 dni. V sekciji se najbolj veselimo začetka promocije sheme izbrana kakovost za sadje, ki se bo po pričakovanjih začela jeseni leta 2020 ter pričetka pogajanj za vzpostavitev bilateralnih sporazumov. Zanimamo se predvsem za Indijo, Vietnam in Kitajsko.