Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sekcija za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Andrej Aškerc, Boris Orešek, Branko Šilec, Darsad d.o.o., Evrosad d.o.o., KGZS Sava Lesce, z.o.o., Meja Šentjur d.d., Sadjarstvo Blanca d.o.o., Sadjarstvo Mirosan d.o.o., Sadjarstvo Ormož d.o.o., Sadjarstvo Slom d.o.o. v sodelovanju z BF UL – Oddelkom, za agronomijo, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM, KGZS Maribor – Sadjarskim centrom Maribor, KGZS Nova Gorica – Sadjarski center Bilje in Kmetijskim inštitutom Slovenije.

VODSTVOTudi naš sektor je prizadela epidemija Covid-19, predvsem njen drugi val. Vendar pa so se v letu 2020 za sektor dogajali tudi pozitivni premiki. Oktobra se je v sodelovanju z MKGP pričela nacionalna promocijska kampanja za sadje in sadje iz sheme »Izbrana kakovost-Slovenija« pod sloganom »Najboljše imamo doma«, ki bo trajala vse do konca leta 2021 in od katere pričakujemo, da bo prinesla pozitivne rezultate v smislu večje potrošnje slovenskega sadja. Prilagoditev sektorja na vse pogostejše vremenske neprilike, vpeljava inovativnih kmetijskih praks ter neprekinjena promocija slovenskega sadja so nujno potrebni za obstoj sadjarstva v Sloveniji. Za povečanje deleža ekološke pridelave sadja, kar je zahteva EU, in deleža samooskrbe, bo v prihodnje nujno sodelovanje s stroko ter povezovanje in sodelovanje partnerjev vzdolž celotne prehranske verige.

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.


 

Sekretarka: dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://www.wapa-association.org/asp/index.asp

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

prvi polovici leta 2020 so se slovenski sadjarji poleg težav povezanih z novim koronavirusom soočali tudi s spomladansko pozebo. Aktivno smo pomagali pri oblikovanju interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije na sektor sadajarstva. V letu 2020 smo sodelovali pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v okviru GZS ZKŽP kampanje »Izberi slovensko« in nacionalne kampanje za promocijo sadja in izdelkov iz sadja z znakom »Izbrana kakovost - Slovenija«, ki poteka pod sloganom »Najboljše imamo doma«, s ciljem povečati potrošnjo slovenskega sadja. Sodelovali smo tudi na spletni mednarodni konferenci Prognosfruit 2020, na kateri so bile predstavljene napovedi letnega pridelka jabolk in hrušk za tekoče leto. Konec leta 2020 smo zagnali tudi aktivnosti na področju urejanja sive ekonomije v kmetijstvu in oblikovali prednostne cilje za prilagoditev sadjarstva na podnebne spremembe.

CILJI V LETU 2021

V letu 2021 se bomo posvetili reševanju delovne in socialne zakonodaje s področja kmetijstva. Intenzivno se bomo vključevali v razprave v okviru delovnih skupin za pripravo strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2021. Prav tako bomo aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi promocijskih aktivnosti v okviru nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja sadja, ki bo potekala do konca leta 2021. Poleg tega bomo soorganizirali in se udeleževali promocijskih aktivnosti v okviru Mednarodnega leta sadja in zelenjave.