Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o., HPG Brežice d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., KGZ Krajnc d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Meja Šentjur d.d., Paradajz d.o.o., PP – Agro d.o.o., Radgonske Gorice d.d., Skupina Panvita, Vinakoper d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o.

VODSTVOZavedati se moramo, da kmetijska agroživilska podjetja delujemo v okviru t.i. kritične infrastrukture države, zato smo bili v času epidemije poleg zdravstvenega sistema ključni pri oskrbi slovenskih potrošnikov. Naša dolžnost in obveza je zagotoviti zadostno oskrbo s hrano za vse prebivalce na celotnem območju republike Slovenije. Delo bo v letu 2021 še naprej usmerjeno k ohranjanju enakopravnega položaja kmetijskih podjetij ter iskanju vseh razlik, ki se pojavljajo med deležniki v verigi. Bitka za ohranitev obdelave kmetijskih zemljišč in povečanje prehranske varnosti države še naprej ostaja naša prioriteta. Delo na Strateškem načrtu in zagotavljanje konkurenčnih pogojev kmetijskih podjetij, ki so pomemben člen vertikalne verige pa bo rdeča nit na vseh razpravah vse do konca tega leta.

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Leto 2020 je sektor zaznamovala epidemija Covid-19, zato smo se v večji meri spopadali z reševanjem težav povezanih z njo. Aktivnosti so bile v začetnem obdobju usmerjene predvsem v pomoč pri odzivanju in prilagajanju novim razmeram na trgu, kasneje pa smo k reševanju pristopili strateško, identificirali stanje po sektorjih ter pripravili ukrepe pomoči. Večji del aktivnosti združenja je bil vezan na pripravo aktivnosti za vzpostavitev Strateškega načrta Skupne kmetijske politike po letu 2021. Hkrati je veliko dela potekalo tudi na usklajevanju predloga Zakona o kmetijstvu in na področju zemljiške zakonodaje. Velik del pa je bil vezan tudi na pomoč podjetjem ter spremljanju investicijskih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Pomembna aktivnost združenja pa je bila tudi aktivno sodelovanje in zastopanje interesov kmetijskih podjetij v Svetu za kmetijstvo pri MKGP.


CILJI V LETU 2021


Glavni cilj združenja je nov gospodarski zagon kmetijskih podjetij, za katerega je v prvi vrsti potreben enakopraven položaj gospodarske panoge kmetijstva v primerjavi z ostalimi gospodarskimi panogami. Prizadevali si bomo za enakovredno razporejanje sredstev v okviru Skupne kmetijske politike, kar pa bomo dosegli zgolj z usmeritvijo v krožno, pametno in odporno kmetijstvo, kar je tudi cilj EU. Kot bistveno ocenjujemo tudi ureditev področja dela na črno in sivega trga. Še naprej bomo krepili sodelovanje z ustreznimi institucijami s področja trga dela in usposabljanja kadrov, raziskovalnimi institucijami ter projekti.