Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o., HPG Brežice d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., KGZ Krajnc d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Meja Šentjur d.d., Paradajz d.o.o., PP – Agro d.o.o., Radgonske Gorice d.d., Skupina Panvita, Vinakoper d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o.

VODSTVOKmetijska podjetja smo steber prehranske varnosti v Sloveniji, saj v največji meri prispevamo k slovenski samooskrbi. Pridelujemo kakovostno, varno in cenovno dostopno hrano za slovenskega potrošnika ter ustvarjamo visoke hektarske donose, kar nam omogočata uporaba napredne tehnologije in visoko izobražen kader, ki ga zaposlujemo. Veliko sredstev namenjamo tudi za raziskave in razvoj in si s tem prizadevamo za še boljše poslovanje, več delovnih mest ter boljšo samooskrbo. Ravno zaradi dejstva, da smo kmetijska podjetja konkurenčnejši del slovenskega kmetijstva, nas je predlog spremembe zemljiške zakonodaje v letu 2019 najbolj pretresel, zato je bila večina aktivnosti združenja usmerjena v reševanje zemljiške problematike.

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019

Osnovni cilj delovanja združenja je strokovno in interesno povezovanje kmetijskih podjetij, z namenom olajševanja in spodbujanja dejavnosti njenih članov ter izboljševanja in povečevanja njihove gospodarske dejavnosti. Leta 2019 je bilo delo združenja usmerjeno predvsem v področje kmetijsko zemljiške politike. MKGP je namreč dalo v javno razpravo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na tem področju, ki med drugim predvideva postopno zmanjšanje zakupa državnih kmetijskih zemljišč vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo v zakupu več kot 100 ha državnih kmetijskih zemljišč. Po oceni združenja ter priznanih strokovnjakov s področja ekonomije in prava, je predlagani zakon neskladen z ustavo, hkrati pa bi sprejetje tovrstnega zakona imelo dolgoročne negativne posledice na prehransko varnost Slovenije. Združenje je o posledicah sprejetja osnutka zakona javnost seznanilo na dveh novinarskih konferencah in preko mnogih izjav za javnost, deležnike ter politične odločevalce pa na več kot 20 sestankih.


CILJI V LETU 2020


Bitka za zemljišča in povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji še ni končana, zato si bo združenje tudi v letu 2020 prizadevalo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike ne bo stopil v veljavo. Ohranjanje državnih kmetijskih zemljišč v zakupu pri razvojno naravnanih kmetijskih podjetij daje osnovo za povečanje samooskrbe ter modernizacijo in digitalizacijo slovenskega kmetijstva, ki lahko dolgoročno privede tudi do izboljšanja starostne strukture v slovenskem kmetijstvu. Ne pozabimo, da so kmetijska podjetja pomemben člen vertikalne povezanosti deležnikov slovenskega kmetijstva, saj povezujejo družinske kmetije (kooperante) in slovensko živilskopredelovalno industrijo. Aktivnosti združenja bodo usmerjene tudi v usklajevanje Skupne kmetijske politike po letu 2021.