Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje slovenskih pivovarn


Povezava do spletne strani: Združenje Slovenskih pivovarn – za odgovorno in pivu prijazno okolje (zpslo.si) 

AKTIVNI ČLANI

Pivovarna Laško Union, pivovarna Reservoir dogs, pivovarna Over Mura, pivovarna Tektonik, pivovarna Mali Grad, pivovarna Maister, pivovarna Green gold, pivovarna Clef-savinjska pivovarna, pivovarna Vizir, pivovarna Time Brewery, pivovarna Hopsbrew, pivovarna Reset, pivovarna Racon-Crazy duck, Mariborska pivovarna, pivovarna Haler, pivovarna Lobik, pivovarna Loo-blah-nah, pivovarna Zajc in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

VODSTVO


Predsednik:
Andrej Sluga

Leto 2020 je bilo popolnoma nepričakovano in polno izzivov. Glavne aktivnosti ter plane v ZSP smo morali čez noč spremeniti in jih prilagoditi, z namenom maksimalne podpore slovenskim pivovarjem. V leto 2021 vstopamo z več znanja in bolj pripravljeni, naše aktivnosti ter plani pa ostajajo praktično enaki. Vse z namenomizboljšanja trenutnega stanja.


Podpredsednik:
Rok Kregar

 Z nami je izjemno težko leto. V okviru ZSP smo se borili po svojih najboljših močeh in poskušali reševati celo branžo, a posledice dolgotrajnega zaprtja HoReCe so hude. Izhod iz »lockdown« krča in ponovni zagon pivovarn pa sta še vedno skrajno nepredvidljiva.


Podpredsednik:

 

 


Sekretarka: Alenka Lesjak
alenka.lesjak@gzs.si
01 5898 108

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU
 

https://brewersofeurope.org/site/index.php

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Leto 2020 se je za pivovarsko dejavnost pričelo obetavno. Šok ob popolnem zaprtju države, je pivovarjem, ki jim dejavnosti gostinstva, turizma in organizacije dogodkov, predstavljajo pomembne poti na trg, onemogočil zastavljen razvoj podjetij. Temu primerno so se aktivnosti za člane izvajale predvsem na področju komunikacije obstoječega stanja v panogi in zagotavljanju nujne pomoči za podjetja. Kljub temu so se nadaljevale načrtovane aktivnosti: priprava novega Pravilnika za pivo, izobraževanja na področju zavez prostovoljnega označevanja energijske vrednosti piva in porekla sestavin, pričetek oblikovanja pivovarske verige vrednosti znotraj platforme SRIP hrana, vključitev v portal Javnih naročil, oblikovanje idejne zasnove slovenske poti piva, povezovanje s pristojnimi ministrstvi na temo trošarin za pivo ter povezovanje s Slovensko turistično organizacijo. Dodatno podporo pa je ponudilo tudi Evropsko združenje pivovarjev. Predvsem pomembne so aktivnosti povezovanja dejavnosti pivovarstva in HoReCa sistema za čim prejšnje okrevanje in razvoj pivovarske branže.

CILJI V LETU 2021

CILJI V LETU 2021
V 2021 pivovarji načrtujejo nadaljevanje in nadgradnjo svojih aktivnosti. Osnovne usmeritve in cilji so oblikovani v štirih ključnih krovnih področjih:
• Trajnostna, kakovostna proizvodnja in trženja piva,
• Pravična obdavčitev in trgovina piva,
• Dvig pozitivnega imidža piva in pivovarjev v
Sloveniji in izven,
• Partnerstvo (vključitev vseh pivovarjev v združenje
ne glede na velikost za povezano, podporno skupnost).
Vključitev zelenega vidika proizvodnje in poslovanja
postaja stalnica vseh aktivnosti sektorja pivovarjev in
povezanih podjetij.