Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje slovenskih vinarjev

AKTIVNI ČLANI

Klet Brda z. o. o., Puklavec Family Wines d. o. o., Radgonske gorice d. o. o., Vinakoper d. o. o., Vinakras z. o. o., Klet Krško z. o. o., Panvita Marof d. o. o., Vinska klet Metlika z. o. o., Ptujska klet d. o. o., Sporti d. o. o. (Vina Zajc) 

VODSTVO


Združeni želimo preiti od besed k dejanjem in predstaviti razvojni potencial slovenskega vinogradništva in vinarstva na domačem in tujih trgih. Zato potrebujemo dobro strokovno podporo na področju zakonodaje, promocije vina in nujnih ukrepov za okrevanje sektorja. Za potrebe strateške zasnove razvoja sektorja smo aktivno vključeni v sooblikovanje sektorske zakonodaje, kmetijske zemljiške politike, alkoholne, zdravstvene politike in politike na področju embalaže, odpravljanju nepoštenih poslovnih praks in sivega trga z vinom.

Predsednik: Borut Fakin, Vinakoper d.o.o.

Podpredsednik: Vinko Mandl, Ptujska klet vinarstvo d.o.o.

  Sekretarka za področje vinogradništva: 
dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109 
  Sekretarka za področje vinarstva:
mag. Tina Buh 
tina.buh@gzs.si 
01 5898 118

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
CEEV 

https://www.ceev.eu 

AKTIVNOSTI V LETU 2021

Glavni namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč slovenskim vinarjem in vinogradnikom in medsektorsko povezovanje. Združenje je bilo ustanovljeno 14. aprila 2021. Prizadevali smo si za promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva doma in na tujih trgih, revitalizacijo panoge po epidemiji COVID-19, okrepiti boj proti sivi ekonomiji na trgu z vinom in prilagoditi aktualno ter prihodnjo zakonodajo potrebam sektorja. Sodelovali smo na prvem Strateškem forumu pijač, kjer smo izpostavili enotno promocijo slovenskih vin doma in v tujini, vlaganje v posodobitev strojne opreme, podpore za vpeljavo okolju bolj prijaznih tehnologij ter vpeljavo in spodbujanje inovativnih praks v sektorju.  

CILJI V LETU 2022

  • določitev ustreznih intervencij za vinogradništvo in vinarstvo v SN SKP po letu 2023, 

  • proaktivno delovanje na področju nove alkoholne politike, 

  • sistemska ureditev promocije slovenskih vin in sodelovanje različnih deležnikov s področja vinogradništva in vinarstva, 

  • priprava strategije za celostni razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva, 

  • okrepiti raziskave in razvoj, izboljšati sodelovanje s fakultetami in inštituti, 

  • krepiti razvoj kadrov, 

  • slediti trendom na področju okolja, trajnostnega razvoja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.