Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje slovenskih vinarjev

AKTIVNI ČLANI
Klet Brda, z. o. o.,
Puklavec Family Wines, d. o. o.,
Radgonske gorice, d. o. o.,
Vinakoper, d. o. o.,
Vinakras, z. o. o.,
Klet Krško, z. o. o.,
Panvita Marof, d. o. o.,
Vinska klet Metlika, z. o. o.,
Ptujska klet, d. o. o.,
Vina Zajc (Sporti, d. o. o.)
Vipava 1894 d.o.o.,
Mare Santo d.o.o.

 

VODSTVO

Predsednik: Gorazd Bedenčič, Puklavec Family Wines, d. o. o.
Podpredsednik: Jure Grubar, Klet Krško, z.o.o.SEKRETARKA

mag. Tina Buh
tina.buh@gzs.si
01 5898 118

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
CEEV 

www.ceev.eu 


AKTIVNOSTI V LETU 2022

Skozi vse leto smo aktivno spremljali in sodelovali pri sprejemanju nacionalnega Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023. Aktivno smo sodelovali pri pripravi stališč o predlogu evropske uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in opozarjali na škodljive posledice na slovensko vinogradništvo. Skupaj s člani smo opozarjali na problematiko pojava zlate trsne rumenice in sprejemanje ukrepov za njeno zatiranje. Aktivno smo spremljali dogajanje na evropskem nivoju preko združenja CEEV.


CILJI V LETU 2023

  • Aktivno sodelovanje pri pripravi ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice,
  • spremljanje priprave nacionalnih pravnih podlag za izvedbo intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023,
  • vplivanje na spremembo predloga evropske uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev,
  • priprava strategije za celostni razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva,
  • oblikovanje delovne skupine, ki bo začela s pripravo specifikacije za shemo izbrana kakovost za vino,
  • spremljanje sprememb zakonodaje na področju označevanja vina in
  • proaktivno delovanje na področju alkoholne politike.