Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje slovenskih vinarjev

AKTIVNI ČLANI

Radgonske gorice d.o.o., Vinakoper d.o.o., Puklavec Family Wines d.o.o., Panvita Marof d.o.o., Vinakras z.o.o., Klet Brda z.o.o., KZ Metlika z.o.o., KZ Krško z.o.o., Ptujska klet d.o.o., Sporti d.o.o.

VODSTVO


Pomembno je, da interese združenja realiziramo v okviru branže  in med sabo sodelujemo.Naša pričakovanja so velika. Želimo preiti od besed k dejanjem in skupaj predstaviti razvojni potencial slovenskega vinogradništva in vinarstva na domačem in tujem trgu. Predvsem potrebujemo dobro strokovno podporo na področju promocije vina, zakonodaje in ukrepov za pomoč po epidemiji Covid-19. Potrebujemo strateško zasnovani razvoj sektorja. Zato se nameravamo aktivno vključiti v sooblikovanje sektorske zakonodaje, kmetijske zemljiške politike, alkoholne politike in politike na področju embalaže, odpraviti nepoštene poslovne prakse in odpraviti sivi trg z vinom. Vsem, ki se bodo želeli pridružiti našim prizadevanjem, so vrata našega združenja odprta.

Predsednik: Borut Fakin, Vinakoper d.o.o.

Podpredsednik: Vinko Mandl, Ptujska klet vinarstvo d.o.o.

  Sekretarka za področje vinogradništva: 
dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109 
  Sekretarka za področje vinarstva:
mag. Tina Buh 
tina.buh@gzs.si 
01 5898 118

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
CEEV 

https://www.ceev.eu 

CILJI V LETU 2021

V letu 2021 se bomo osredotočali na nov gospodarski zagon z vidika trajnosti, okolja in embalaže, si prizadevali za ureditev sivega trga z vinom in odpravo nepoštenih praks znotraj verige preskrbe s hrano, se povezovali z različnimi deležniki z namenom preboja na tuje trge, se usmerjali v inovacije, raziskave in razvoj ter pridobivanje novih članov. Večji del aktivnosti bomo namenili tudi pripravam na nov Strateški načrt Skupne kmetijske politike, zemljiški zakonodaji, alkoholni politiki, promociji,  zastopanju interesov na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter organizaciji informativnih in izobraževalnih dogodkov.