Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač

AKTIVNI ČLANI

Coca-cola HBC Slovenija d.o.o., Dana d.o.o., Droga Kolinska d.d., Fructal d.o.o., Nektar natura d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o., Radenska d.o.o., Costella d.o.o., Vipi d.o.o.,  Vital Mestinje d.o.o.

VODSTVOPredsednik: Marijan Šefčović, Radenska d.o.o. 

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

https://www.unesda.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

Osrednje aktivnosti dela sekcije so bile usmerjene v aktivno spremljanje in obravnavo predlogov sprememb zakonodaje s področja Zakona o vodah in dajatev za rabo vode v industriji pijač. V ta namen smo tvorno sodelovali in komunicirali z Ministrstvom za okolje in prostor. Prav tako smo velik del aktivnosti usmerili v promocijo, komunikacijo in transparentno argumentiranje aktivnosti na področju zavez odgovornosti, s čimer smo potrdili angažma sektorja brezalkoholnih pijač in podpisnikov zavez k doseganju ciljev prehranske politike. Rezultate sektorja smo predstavili na odmevni novinarski konferenci ob zaključku leta. 

CILJI V LETU 2019 
Spremljanje dela resornih ministrstev z različnih področij (MOP, MKGP, MZ), kar posredno ali neposredno vpliva na poslovno okolje sektorja. Poudarek bo na odzivnosti sektorja na vse aktualne teme, ki bodo v ospredju tekom leta, s konstruktivnim dialogom z vladnimi in nevladnimi organizacijami bomo skušali predvsem ustvarjati konkurenčno okolje za poslovanje podjetij.