Sekcija proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI

Jata Emona d.o.o., Perutnina Ptuj d.d., PP Agro d.o.o., Skupina Panvita, Pivka perutninarstvo d.d., Dobrodej d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o.

VODSTVO
Za proizvajalce krmnih mešanic je bilo leto 2018 manj zahtevno, saj so bili donosi na hektar vseh žit zelo visoki, lahko bi trdili, da celo nadpovprečni. Proizvajalci krmnih mešanic, ki so imeli dovolj skladiščnih kapacitet in uspeli zagotoviti financiranje v času žetve, so si lahko zagotovili ugodne cenovne pogoje za proizvodnjo čez celo leto. Za sam slovenski trg leto 2018 ni bilo posebej pretresljivo, proizvodnja je bila dokaj stabilna glede na predhodna leta, z zakonodajnega vidika pa tudi ni bilo posebnih sprememb kar se tiče zapisov deklaracij in ostalih uskladitev z zakonodajo. Trend dobrega poslovanja si želimo tudi v 2019 in pričakujemo dobre klimatske pogoje za pridelavo žit.

Predsednica: Brigita Vindiš Zelenko, Perutnina Ptuj d.d.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
https://www.fefac.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

V Sekcijo je vključenih sedem podjetij, ki so v letu 2018 proizvedli 373.000 ton krmil. Večji del aktivnosti je bil vezan na usklajevanje novosti v evropski in nacionalni zakonodaji s področja krmil. Sekcija je za svoje člane organizirala strokovno ekskurzijo na sejem Eurotier v Nemčiji, vodstvo sekcije pa se je udeležilo evropskega kongresa FEFAC, ki je potekal v Franciji. Zastopali smo stališča proizvajalcev krmil ter zbirali različna statistična poročila na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. 

CILJI V LETU 2019

V letu 2019 bomo še aktivneje pristopili k sodelovanju s pristojnimi inštitucijami pri reševanju problematike, vezane na proizvodnjo krmil. Trenutno nas najbolj pesti neprizanesljiva okoljska zakonodaja, ki bi lahko imela posledice na nadaljnjo proizvodnjo krmil. Pomembno področje dela bo še tesnejše sodelovanje z evropskim združenjem FEFAC. Tudi letos bo sekcija soorganizirala Žitno konferenco, sodelovala bo na sejmu AGRA, tako kot
vsako leto pa se bomo udeležili tudi strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks.