Sekcija proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI

Jata Emona d.o.o., Perutnina Ptuj d.d., PP Agro d.o.o., Skupina Panvita, Pivka perutninarstvo d.d., Dobrodej d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o.

VODSTVO

 

Predsednica: Brigita Vindiš Zelenko, Perutnina Ptuj d.d.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
FEFAC (European Feed Manufactures Federation)
OPIS AKTIVNOSTI

V sekcijo proizvajalcev krmil je  trenutno vključenih sedem podjetij . Cilj sekcije je povečanje samooskrbe s krmili in izboljšanje konkurenčnosti proizvodnje krmil. Večji del aktivnosti sekcije je vezan na usklajevanje novosti v evropski in nacionalni zakonodaji s področja krmil. Posebno pozornost posvečamo sodelovanju z evropskim združenjem FEFAC ter delu z državnimi organi in institucijami na zakonodajnem in finančnem področju, na področju inšpekcijskega nadzora ter pripravi stališč, pobud in predpisov. Naloga sekcije je tudi zbiranje različnih statističnih poročil na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju, kar nam omogoča uspešno informiranje članov. Sekcija proizvajalcev krmil vsako leto za člane organizira strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks, vključena je v organizacijo Žitne konference, člani pa sodelujejo tudi na kmetijskem sejmu AGRA.