Sekcija za mlekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Ljubljanske mlekarne d. o. o., Mlekarna Celeia d. o. o., Pomurske mlekarne d. d., Mlekarna Planika d. o. o., Ekolat d. o. o., Loška mlekarna - KGZ z. o. o. Škofja Loka, Mlekarna Krepko Kele&kele d. o. o.

VODSTVO


V sekciji za mlekarstvo smo v minulem letu znižali vsebnost dodanega sladkorja v izdelkih v skladu z zavezami odgovornosti mlečno predelovalnega sektorja. Posebej aktivni smo bili tudi v okviru šolske sheme z namenom krepitve vloge mleka in mlečnih izdelkov v prehrani otrok. V letu 2019 se bomo med drugim posvetili sprejetju ambicioznega nacionalnega programa promocije mlečnega sektorja za naslednje triletno obdobje. 

Predsednik: Tomaž Žnidarič, Ljubljanske mlekarne d.d.


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://eda.euromilk.org/home.html

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

V okviru generične promocije in promocije sheme »izbrana kakovost – Slovenija« smo načrtovali promocijske aktivnosti in pripravljali strokovne vsebine za mlečni sektor. Na področju zavez odgovornosti mlečno predelovalnega sektorja je večina aktivnosti v letu 2018 potekala ob spremljanju implementacij zavez. V okviru šolske sheme smo na temo mleka in mlečnih izdelkov predavali na 9 regijskih izobraževanjih organizatorjev šolske prehrane, že tradicionalno pa smo sodelovali tudi pri izvedbi Dneva slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Seveda pa smo zastopali tudi stališča slovenske mlečno predelovalne industrije ter zbirali različna statistična poročila s področja mlekarstva na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. 

CILJI V LETU 2019 
V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem zavez odgovornosti mlečno predelovalnega sektorja. Načrtujemo tudi sprejetje nacionalnega programa promocije mlečnega sektorja za obdobje 2019 – 2021 ter uskladitev sprememb Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Glavna aktivnost sekcije bo tudi v letu 2019 ostala zastopanje stališč slovenske mlekarske industrije na nacionalnem in evropskem nivoju.