Združenje kmetijskih podjetji

AKTIVNI ČLANI

Skupina Farme Ihan, Jeruzalem Ormož – SAT d. o. o., Skupina Panvita, Perutnina Ptuj d. d., ŽIPO Lenart d. o. o., KGZ Krajnc d. o. o., Paradajz d. o. o., Ljutomerčan d. o. o., Evrosad d. o. o., Kmetijstvo Črnci d. o. o., Radgonske Gorice d. d., Meja Šentjur d. d., HPG Brežice d. o. o.

VODSTVO

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik

OPIS AKTIVNOSTI

Združenje kmetijskih podjetij povezuje aktivna slovenska kmetijska podjetja, ki si želijo strokovnega in interesnega sodelovanja. Glavni cilj je izboljšanje konkurenčnosti slovenskih kmetijskih podjetij in njihove prepoznavnosti. V ta namen si prizadevamo za izboljšanje gospodarske dejavnosti naših članov, ki je med drugim pogojena tudi s trenutno zakonodajo, zato na vladnem nivoju zastopamo in usklajujemo interese kmetijskih podjetij. Področja usklajevanja so predvsem kmetijska zemljiška politika, zakon o kmetijstvu s podzakonskimi akti, zakon o živinoreji, zakonodaja s področja veterine ter zakon o promociji kmetijskih in živilskih izdelkov. Precej aktivnosti posvečamo tudi usklajevanju Skupne kmetijske politike in Programa razvoja podeželja, v zadnjem času pa več pozornosti posvečamo tudi kadrovski politiki. Za člane redno pripravljamo informacije v zvezi z javnimi razpisi ter jim nudimo strokovno pomoč pri prijavi na razpis. Združenje kmetijskih podjetij organizira različne strokovne dogodke, kot so obisk slovenskih kmetijskih podjetij s predstavitvami dobrih praks, Žitna konferenca in novinarske konference, s katerimi želimo uspešnost slovenskih kmetijskih podjetij predstaviti tudi širši javnosti.