Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI

Farme Ihan – KPM d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Skupina Panvita, PP – Agro d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., KGZ Krajnc d.o.o., Paradajz d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Evrosad d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., Radgonske Gorice d.d., Meja Šentjur d.d., HPG Brežice d.o.o.

VODSTVOSlovenska kmetijska podjetja so steber prehranske varnosti Slovenije. Številni kazalniki za leto 2018 kažejo, da smo kmetijska podjetja proizvodno uspešna, kar se odraža tudi v poslovni uspešnosti. S svojo boljšo prepoznavnostjo v širši javnosti dokazujemo, da smo kmetijska podjetja uspešna, kajti veliko prispevamo k dvigu samooskrbe v slovenski pridelavi kakovostne, varne in za potrošnika dovolj cenovno ugodne hrane. To dokazujemo z strokovno in intelektualnim upodobljenim kadrom in organizacijsko ter finančno stabilnostjo. Kljub uspešnemu poslovanju pa se podjetja soočamo z velikimi težavami na področju priprave nove kmetijsko zemljiške politike, zato so bile vse aktivnosti združenja tej temi maksimalno posvečene. Člani združenja pa si bomo še nadalje prizadevali k pozicioniranju kmetijskih podjetij v slovenskem prostoru ter si prizadevali k izboljšanju pogojev delovanja na vseh področjih.

Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

Člani združenja so aktivna slovenska kmetijska podjetja. Osnovni cilj delovanja združenja je strokovno in interesno povezovanje kmetijskih podjetij, z namenom olajševanja in spodbujanja dejavnosti njenih članov ter izboljševanje in povečevanje njihove gospodarske dejavnosti. V letu 2018 so bile aktivnosti združenja usmerjene v usklajevanje prihodnje zemljiške politike, Skupne kmetijske politike po letu 2020, Zakona o kmetijstvu ter izvajanja ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predstavniki združenja so prav tako aktivni člani Sveta za kmetijstvo, sodelovali pa smo tudi v usmerjevalni skupini Mreže za podeželje. Osredotočali smo se tudi na kadrovsko problematiko, kajti kmetijska podjetja bodo v prihodnje potrebovala visoko izobraženo in usposobljeno delovno silo. V tem duhu smo na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA podpisali tudi protokol o sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine. Že v letu 2017 smo začeli graditi prepoznavnost kmetijskih podjetij v širši javnosti, ter položaj v letu 2018 še utrdili. Na novinarski konferenci pa smo predstavili uspešnost poslovanja slovenskih kmetijskih podjetij. 


CILJI V LETU 2019 


V letu 2019 bo delo Združenja kmetijskih podjetij usmerjeno predvsem v prihodnjo zemljiško zakonodajo, ki bi lahko resno ogrozila obstoj večjih sistemov, ki so ključna za prehransko varnost Slovenije. Zato si bomo še naprej prizadevali za krepitev prepoznavnosti pomena slovenskih kmetijskih podjetij, tako znotraj branže kot izven nje, kajti kmetijska podjetja so eden ključnih deležnikov v kmetijstvu, saj dosegajo visoke hektarske donose in visoke proizvodne rezultate v živinoreji. Le ta dajejo osnovo za boljšo organiziranost pridelave, saj sodelujejo z več kot 3500 družinskimi kmetijami-kooperanti. Poleg tega so kmetijska podjetja tudi pomemben deležnik razvojno-raziskovalne sfere slovenskega kmetijstva ter ključni akterji na področju modernizacije in digitalizacije kmetijstva v naši državi.