Združenje slovenskih pivovarn


AKTIVNI ČLANI

Pivovarna Laško Union d.o.o., Byra d.o.o. (Pivovarna Reservoir dogs), Platinum events, d.o.o. (Pivovarna Over Mura), Tovarna pivovarna d.o.o. (Pivovarna Tektonik), Urban Florjančič s.p. (Pivovarna Mali Grad), Maister d.o.o. (Pivovarna Maister), Green gold d.o.o. (Pivovarna Green gold), Savinjska pivovarna d.o.o. (Pivovarna Clef), Vizir d.o.o. (Pivovarna Vizir), Time brewery d.o.o. (Pivovarna Time Brewery), Strele dv d.o.o. (Pivovarna Hopsbrew), Pivovarna Ressel d.o.o.,  Racon d.o.o. (Pivovarna Racon-Crazy duck),  Pivovarna Gastro Ptuj, d.o.o, Dejan Krajnc s.p.(Pivovarna Frizi beer),  Kmetija Roth (domača pivovarna Franc Roth), Vladimir Fatur s.p. (Mariborska pivovarna), Primož Žnuderl s.p. (Pivovarna Kostanj),  Baril d.o.o. (Pivovarna Emonec), Miran Doberšek s.p. (Pivovarna Haler),  Aleš Žarič s.p. (Lobik Brewery),  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

VODSTVO
Predsednik:
Jernej Smolnikar, Pivovarna Laško Union d.o.o.
Kot precedujoči lahko napovem, da bova sam osebno in z menoj tudi družba Pivovarna Laško Union še naprej podpirala aktivnosti povezovanja in sodelovanja znotraj panoge. Pri tem želim izpostaviti pomen krepitve sodelovanja med pivovarji v Sloveniji kot tudi povezovanje in sodelovanje z evropskimi pivovarnami ter sodelovanje z odločevalci pri snovanju sprememb zakonodaje, ki vpliva na poslovanje pivovarn. Združenje bo še naprej podpiralo pobude za krepitev vloge pivovarjev na področju varne hrane, ozaveščanje o odgovornem uživanju piva in samoregulacijo proizvajalcev. Verjamem, da je za prihodnost pivovarstva potrebno zasledovati smernice trajnostnega razvoja, zato bo Združenje pospeševalo razvoj dobrih praks na tem področju. Nenazadnje, spoštujemo stroko in bomo v prihodnje spodbujali še več izmenjave znanj, ki so vezana na našo dejavnost, tako med pivovarji kot znanstvenimi institucijami. Veselim se prispevka in aktivne vloge vsakega posameznega člana Združenja pri ustvarjanju prihodnosti slovenskega pivovarstva.
Podpredsednik:
Andrej Sluga, Reservoir dogs, predstavnik novodobnih malih pivovarn

 Umestitev Združenja slovenskih pivovarn v okvir Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, po mojem mnenju tudi malin pivovarjem ponuja predvsem nove smeri in dimenzije na področju strokovnega in interesnega povezovanja s ciljem izboljšanja gospodarskega učinka pivovarske branže.
Podpredsednik:
Albin Hozjan, Over Mura pivovarna, predsednik Društva slovenskih pivovarjev, predstavnik gostinskih malih pivovarn
Kar nekaj let je že minilo od kar smo pivovarji opazili, da se moramo združiti, izmenjevati izkušnje, se izobraževati in trgu ponujati več. Vse to smo pričeli uresničevati z ustanovitvijo Društva pivovarjev Slovenije. Skupaj z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo iz Žalca smo naredili velike korake in prebili led na številnih področjih. Pričele so se razvijati obrtne pivovarne z Ale pivi in popestrili smo ponudbo na trgu vse do trenutka, ko nas je prepoznal veliki pivovar in nas povabil v Združenje slovenskih pivovarn. Ponudil nam je več informacij in izobraževanj. Tako smo pivovarji postajali močnejši. Sedaj postavljamo nove temelje in da postanemo še močnejši, smo se odločili, da se pristopimo v GZS. Načrtov je dovolj, potrebno bo samo delati in strmeti k želji, da bi se nam pridružilo še več pivovarjev, da skupaj oblikujemo in vodimo politiko pivovarstva v Sloveniji.

 


Sekretarka: Alenka Lesjak
alenka.lesjak@gzs.si
01 5898 108

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU
 

https://brewersofeurope.org/site/index.php

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019
Združenje slovenskih pivovarn je v oktobru 2019 postalo del GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Združenje nadaljuje svoje poslanstvo združevanja in povezovanja vseh slovenskih pivovarjev in partnerjev pripravljenih na sodelovanje  za ustvarjanje razvoja in trajnostno uspešnega poslovanja.

VEČ 
www.zpslo.si
https://facebook.com/zpslo/ 

2016-2017:

http://www.zpslo.si/wp-content/uploads/Letno-porocilo-ZPSLO-2017-A4-webF.pdf