Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenja in sekcije

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) je največje reprezentativno združenje kmetijskih in živilskih podjetij. Združuje tako najmanjša kot največja kmetijska in živilska podjetja in druga podjetja, povezana s predelovalno in podporno dejavnostjo. Naši člani so sektorsko raznoliki, zato je delo na zbornici organizirano v enajst sekcij in združenj. V okviru naše zbornice prav tako deluje tudi sedem odborov. Združenja in sekcije so prav tako člani svetovnih in evropskih združenj, kar omogoča pravočasno pridobivanje informacij za podjetja in zastopanje nacionalnih interesov na nivoju Evropske unije. 

Do več informacij o delovanju posameznega združenja ali sekcije lahko dostopate v izbirnem meniju levo.