Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI

Dobrodej d. o. o., Jata Emona d. o. o., Jeruzalem Ormož – SAT d. o. o., Pivka perutninarstvo d. d., Perutnina Ptuj d. o. o., PP-Agro d. o. o., Panvita Kmetijstvo d. o. o.

VODSTVO

Leto 2021 je sektor tako kot  predhodno leto zaznamovala epidemija covida -19. Kljub temu pa smo se v sekciji osredotočali tudi na strokovne teme.  Seznanili smo se s stanjem na trgu s krmili v Sloveniji, organizirali izobraževanje  za tehnologe, zbirali podatke za evropsko združenje, s poudarkom na trajnostnem pridobivanju surovin, ter razpravljali o možnostih za ponovno uporabo stranskih živalskih proizvodov v krmi. V tekočem letu bomo gotovo največ pozornosti posvečali izzivom (ukrajinsko-ruska kriza, covid-19, itd,..) glede redne dobave in zagotavljanja surovin, vreden pa bo tudi razmislek o tem, ali smo lahko s krmo in krmnimi sestavinami v Sloveniji tudi samooskrbni. 

Predsednik: Aleš Zavadlal, Jata Emona d.o.o.

 
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
https://www.fefac.eu/
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Pomagali smo pri preverjanju skladnosti označb na krmilih. V ta namen vsako leto skupaj z Upravo za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin organiziramo izobraževanje o novostih na področju krmne zakonodaje. Obravnavane tematike sekcije so bile vezane predvsem na trajnostni razvoj, stanje na trgu, prehrano živali in inovacije ter varnost krme. Aktivnosti pa so bile tudi na področju ponovne uporabe predelanih živalskih beljakovin v prehrani živali - v ta namen smo organizirali skupen sestanek proizvajalcev krmil, perutninarjev ter prašičerejcev. Vodstvo sekcije se je udeležilo spletne skupščine FEFAC. Sekcija je zastopala stališča proizvajalcev krmil ter zbirala različna statistična poročila na nacionalni, evropski in globalni ravni, kar je zelo pomembno za nadaljnji strateški razvoj panoge. Aktivno smo sodelovali tudi v razpravah žitne verige. V okviru predsedovanja smo skupaj z združenjem FEFAC organizirali spletni sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, kjer smo obravnavali pomembne teme sektorja. 


CILJI V LETU 2022

  • zastopanje skupnih interesov ter iskanje možnosti za povečevanje konkurenčnosti slovenskega sektorja proizvodnje krmil, 

  • izboljšanje ugleda sektorja proizvodnje krmil pri strokovni in širši javnosti,  

  • sodelovanje v žitni verigi, 

  • spremljanje aktualne zakonodaje, 

  • sodelovanje v razpravah, pomembnih za razvoj sektorja proizvodnje krmil,  

  • okoljske teme, prehod na krožno gospodarstvo, certifikat odgovorne soje, 

  • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami ter iskanje inovativnih rešitev znotraj panoge,  

  • načrt internacionalizacije in promocije na tujih trgih,  

  • priprava HACCP smernic.