Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje proizvajalcev krmil

AKTIVNI ČLANI
Dobrodej, d. o. o.,
Jata Emona, d. o. o.,
Jeruzalem Ormož – SAT, d. o. o.,
Pivka perutninarstvo, d. d.,
Perutnina Ptuj, d. o. o.,
PP-Agro, d. o. o.,
Panvita kmetijstvo, d. o. o. 

VODSTVOProizvajalci krmil smo pomembni deležniki pri zagotavljanju živil živalskega izvora. Tudi od nas je odvisno, ali bodo končni produkti za potrošnika varni in kakovostni, zato smo pri Združenju proizvajalcev krmil v letu 2023 pričeli s pripravo Smernic dobre proizvodne prakse v proizvodnji krmil ter, tako kot že več let zapored, organizirali izobraževanja za naše tehnologe.
Trajnostna krma je prihodnost, zato se proizvajalci krmil osredotočamo na vse tri stebre trajnostnega razvoja. Najbolj pa smo ponosni na našo družbeno odgovorno poslovanje, saj odkupimo zajeten delež slovenske pšenice, ječmena, koruze in ostalih žit, ter s tem pripomoremo k dobremu delovanju slovenske žitne verige, obdelanosti podeželja in stabilnemu dohodkovnemu položaju slovenskih kmetov.
    Predsednik: Brigita Vindiš, Jata Emona, d. o. o.


SEKRETARKA


Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293

 

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU
www.fefac.eu

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2023

V letu 2023 smo se po vzoru evropskega združenja za krmila FEFAC lotili priprave nacionalnih Smernic dobre proizvodne prakse krmil, ki smo ga usklajevali tudi z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V sodelovanju z Upravo smo organizirali tudi izobraževanje o novostih na področju krmne zakonodaje. Druge obravnavane tematike združenja so bile vezane predvsem na trajnostni razvoj, stanje na trgu, prehrano živali
in inovacije ter varnost krme. Aktivno smo sodelovali tudi v razpravah žitne verige. Združenje je zastopalo stališča proizvajalcev krmil ter zbiralo različna statistična poročila na nacionalni, evropski in globalni ravni, kar
je zelo pomembno za nadaljnji strateški razvoj panoge.


CILJI V LETU 2024

  • ureditev transporta žit po železnicah in izgradnja dodatnih silosnih kapacitet, 
  • organizacija Žitne konference 2024, obisk sejma Eurotier in zaključek priprave HACCP smernic (kodeks), 
  • 2 krat letno izobraževanje za tehnologe o aktualnih zakonodajnih spremembah in označevanju krme, 
  •  vzpostavitev e-novičnika,
  • okoljske teme, prehod na krožno gospodarstvo, 
  • certifikat odgovorne soje,
  • sodelovanje z Evropskim združenjem proizvajalcev krmil FEFAC, 
  • sodelovanje z raziskovalnimi institucijami ter 
  • iskanje inovativnih rešitev znotraj panoge.