Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za mlekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Ljubljanske mlekarne d. o. o., Mlekarna Celeia d. o. o., Mlekarna Planika d. o. o., Pomurske mlekarne d. d., Mlekarna Krepko - Kele&Kele d. o. o., Loška mlekarna KGZ z. o. o. Škofja Loka, Ekolat d. o. o. 

VODSTVO


Za mlekarskim sektorjem je leto polno izzivov. Prvo polovico je zaznamovala omilitev posledic epidemije koronavirusa, drugo pa si bomo mlekarne zapomnile po izjemnem povišanju cen repromateriala, energentov, embalaže in surovega mleka. Ponuja se priložnost, da mlekarska veriga znova ubrani naziv najbolj trdne verige v živilsko-predelovalni industriji, kar pa bo zahtevalo veliko razumevanja in sodelovanja vseh vpletenih deležnikov.

Predsednik: Tomaž Žnidarič, Ljubljanske mlekarne d.d.


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://eda.euromilk.org/home.html

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Uspešno smo izvedli prvo Mlekarsko konferenco, kjer smo predstavili stanje na mlečnem trgu, trenutne in prihodnje izzive mlekarskega sektorja ter potenciale za pridelavo ekološkega mleka v Sloveniji. Na podlagi potreb članov sekcije smo analizirali stanje na področju ravnanja z odpadnim industrijskim blatom in začeli prve razgovore na temo sirotke. Velik del aktivnosti je bil namenjen tudi usklajevanju nacionalnega Strateškega načrta SKP za obdobje 2023 – 2027 ter strokovni podpori pri nadaljnji promociji mleka in mlečnih izdelkov ter sheme Izbrana kakovost. Usklajevali in zastopali smo stališča članov sekcije na področju zakonodaje s področja mleka ter zbirali statistične podatke o odkupu, cenah in predelavi mleka. Člani sekcije so aktivno sodelovali tudi pri nadaljevanju raziskave o ravnanju z odpadno plastično embalažo ter izvajanju in spremljanju Zavez odgovornosti mlekarskega sektorja. 

CILJI V LETU 2022

  • povečanje pridelave ekološkega mleka v Sloveniji, zato bomo v sodelovanju z ostalimi deležniki nadaljevali z razpravo o možnih spodbujevalnih ukrepih, 

  • ponovna organizacija Mlekarske konference, 

  • spremljanje stanja na področju ravnanja s sirotko in odpadnim industrijskim blatom ter prizadevanje za čim bolj trajnostne rešitve, 

  • strokovna podpora pri nadaljnji promociji mleka in mlečnih izdelkov in sheme Izbrana kakovost, 

  • usklajevanje in zastopanje stališč članov sekcije tako na nacionalni kot evropski ravni ter sodelovanje z evropskim združenjem EDA.