Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za pekarstvo

AKTIVNI ČLANI

Žito d. o. o., Mlinotest d. d., Don Don d. o. o., Pekarna Pečjak d. o. o., Hlebček d. o. o., Conditus d. o. o., Mlinopek d. d., Mercator IP d. o. o., Reprokolinska d. o. o.  

VODSTVO
V skupnem interesu je, da se samooskrba z žiti v Sloveniji poveča, zato si želimo čimprejšnje potrditve sheme izbrana kakovost za žita, ki bo omogočila izvajanje nacionalne promocije tudi v žitnem sektorju. Stanje na področju kartonske transportne embalaže z vidika trajnosti in ekonomičnosti ni sprejemljivo, zato nas na tem področju čaka veliko izzivov. Udeležili se bomo tudi letošnjega mednarodnega AIBI kongresa na Bledu, ki bo posvečen odpornemu in trajnostnemu pekarstvu.

Predsednik: Silvester Pečjak

 


Sekretarka: Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

AIBI – mednarodno
združenje za pekarstvo,
predsednik za obdobje 2019
– 2022 je Janez Bojc


https://www.aibi.eu/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2021

Veliko aktivnosti smo namenili usklajevanju zadnjih podrobnosti predloga specifikacije Izbrana kakovost za žita. Člani sekcije so že 21. leto zapored s sodelovanjem na tradicionalnem Senzoričnem ocenjevanju kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v hladni verigi dokazali svojo odličnost in inovativnost. Aktivno so sodelovali tudi pri izvajanju in spremljanju Zavez odgovornosti pekarskega sektorja. V okviru projekta WholEUGrain smo začeli z aktivnostmi za vzpostavitev partnerstva za polnozrnate izdelke. V okviru predsedovanja mednarodnemu pekarskemu združenju AIBI pa smo se poleg strokovnih vsebin posvetili tudi pripravam na letni kongres. 

CILJI V LETU 2022

  • v sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije si bomo prizadevali za bolj trajnostne rešitve na področju B2B transportne embalaže (enotna kartonska embalaža, vpeljava sistema povratne B2B embalaže in prilagoditev kavcijskih vrednosti obstoječe povratne embalaže dejanskemu stanju na trgu), 

  • čimprejšnja odobritev predloga Specifikacije izbrana kakovost za žita, 

  • še naprej si bomo prizadevali za čim večji delež polnozrnatih sestavin v pekovskih izdelkih, želimo pa si tudi dobrega sprejetja izdelkov izboljšane hranilne sestave s strani potrošnikov,  

  • uspešna izvedba AIBI kongresa, ki bo potekal od 16. do 18. junija na Bledu.