Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za pekarstvo

AKTIVNI ČLANI
Conditus, d. o. o.,
Don don, d. o. o.,
Hlebček, d. o. o.,
Mercator, IP d. o. o.,
Mlinopek, d. d.,
Mlinotest, d. d.,
Pekarna Pečjak, d. o. o.,
Reprokolinska, d. o. o.,
Žito, d. o. o.

 

VODSTVOV lanskem letu je bil pekarski sektor podvržen številnim izzivom, kot so pomanjkanje ustreznega kadra, izredno visoke cene energentov, surovin in embalaže ter pomanjkanje določenih ključnih sestavin. Kljub temu smo uspeli ohraniti nemoteno kakovostno oskrbo in obenem trgu ponudili številne nove izdelke v skladu z najnovejšimi trendi in potrebami potrošnikov. Zadovoljni smo, da je naša pobuda za povišanje kavcijskih vrednosti palet obrodila sadove, prav tako pozdravljamo, da je bil predlog Specifikacije izbrana kakovost za žita končno predložen Evropski komisiji.
    Predsednik: Silvester Pečjak, Pekarna Pečjak, d. o. o.

 

SEKRETARKA


Barbara Rupnik
barbara.rupnik@gzs.si
01 5898 292


ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

AIBI – mednarodno združenje za pekarstvo,
predsednik za obdobje 2019 – 2022 je Janez Bojcwww.aibi.euOPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Junija smo na kongresu Mednarodnega pekarskega združenja AIBI na Bledu gostili okrog 120 udeležencev iz 15 držav. Glavne teme so bile odpornost, trajnost, trendi in inovacije v pekarskem sektorju, sodelovalo pa je več kot 20 uglednih domačih in tujih predavateljev. S predstavitvijo stanja v pekarskem sektorju smo sodelovali tudi na Simpoziju Mlinarstvo in pekarstvo v Portorožu. Ponovili smo raziskavo iz leta 2015 o odnosu potrošnikov do kruha in drugih pekovskih izdelkov, pri čemer smo dodatno pozornost namenili polnozrnatim izdelkom. Člani združenja so pristopili k Partnerstvu za polnozrnate izdelke, z namenom aktivnejšega pristopa k spodbujanju proizvodnje in porabe tovrstnih izdelkov. Sodelovali smo tudi pri nadaljnjih pobudah za dopolnitev Cenika kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, sprejeli Poslovnik o delovanju združenja ter obnovili mandat dosedanjega predsednika.CILJI V LETU 2023

  • Prizadevanja za stabilno žitno verigo in povečanje deleža slovenske pšenice na domačem trgu,
  • normalizacija razmer na področju energetike in surovin,
  • odobritev Specifikacije izbrana kakovost za žita s strani Evropske komisije,
  • spremljanje stanja na področju vračljive embalaže in sodelovanje pri predlogih za odpravo morebitnih nepravilnosti,
  • izpolnjevanje zavez za zmanjšanje količine soli in povečanje polnozrnatih sestavin,
  • aktivno sodelovanje v Partnerstvu za polnozrnate izdelke,
  • zastopanje interesov pekarskega sektorja na nacionalnem nivoju in preko Mednarodnega pekarskega združenja AIBI.