Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI

Evrosad d. o. o., Sadjarstvo Ormož d. o. o., Sadjarstvo Blanca d. o. o., KGZ Sava z. o. o., Meja Šentjur d. d., Sadjarstvo SLOM d. o. o., Mirosan d. o. o., Mirovita d. o. o., Darsad d. o. o., Lesad d. o. o., Štajerc d. o. o., Boris Orešek, Stojan Lipoglav. 

VODSTVOMenimo, da je stalna promocija slovenskega sadja nujno potrebna za dolgoročni dvig ozaveščenosti slovenskega potrošnika o pomenu pridelave in predelave sadja na slovenskih tleh in pozitivnih učinkih uživanja lokalnega sadja in izdelkov iz sadja na zdravje. Aprila 2021 je sektor prizadela huda spomladanska pozeba, tokrat že četrta, po letu 2016, 2017 in 2020. Poleg naravnih nesreč se sektor sooča tudi z nestabilnimi razmerami na trgu ter dvigom cen energentov in surovin.

Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.


 

Sekretarka: dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

http://www.wapa-association.org/asp/index.asp

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Skozi celo leto smo aktivno sodelovali v nacionalni promociji sadja in izdelkov iz sadja. Odločili smo se, da s promocijsko kampanjo nadaljujemo tudi v naslednjem triletnem programskem obdobju. Sodelovali smo pri oblikovanju interventne zakonodaje za omilitev posledic spomladanske pozebe, v javnih razpravah o celovitem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 20232027, na mednarodni spletni konferenci Prognosfruit 2021, na kateri so bile predstavljene prve ocene letnega pridelka jabolk in hrušk na severni polobli in na mednarodni konferenci organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, kjer smo predstavili izzive, s katerimi se na tem področju soočamo v Sloveniji. Na sejmu AGRA smo izvedli tradicionalni Sadjarski posvet, kjer smo izpostavili izzive sadjarstva s poudarkom na predlaganih intervencijah v novem strateškem načrtu, povezovanju pridelovalcev sadja v skupine oz. organizacije proizvajalcev in aktualni zakonodaji s področja nadzora nad poreklom sadja in zelenjave na prodajnih mestih. Udeležili smo se strokovne sadjarske ekskurzije v Španiji, kjer smo si ogledali primere dobrih praks pridelave sadja z nizkim ogljičnim odtisom in ničelnimi ostanki zaščitnih sredstev v pridelkih.  

CILJI V LETU 2022

  • reševanju izzivov na področju omejevanja zaščitnih sredstev v sadjarstvu (na podlagi EU strategije Od vil do vilic),  

  • vključevanje v javne razprave za končno oblikovanje vsebine intervencij skupne kmetijske politike po letu 2023, 

  • organizacija in izvedba strokovnih in poljudnih dogodkov za naše člane na različne tematike s področja sadjarstva, 

  • organizacija sadjarske konference.