Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za sadjarstvo

AKTIVNI ČLANI
Evrosad, d. o. o.,
Sadjarstvo Ormož, d. o. o.,
Sadjarstvo Blanca, d. o. o.,
KGZ Sava, z. o. o.,
Meja Šentjur, d. d.,
Sadjarstvo SLOM, d. o. o.,
Mirosan, d. o. o.,
Mirovita, d. o. o.,
Darsad, d. o. o.,
Lesad, d. o. o.,
Štajerc, d. o. o.,
Boris Orešek


 

VODSTVOSadjarska podjetja v Sloveniji se zaradi zaporednih izrednih razmer (embargo, pozebe, suša, Brexit, Covid-19, vojna v Ukrajini, energetska kriza) soočajo s številnimi izzivi. Pridelavo sadja pred velik izziv postavlja tudi evropski zeleni dogovor in zahteve po zmanjšani uporabi zaščitnih sredstev v prihodnje. Ob pravilnem pristopu vseh ključnih akterjev smo prepričani, da lahko omogočimo nadaljnji obstoj sektorja in tako zagotovimo zadostno samooskrbo s sadjem pridelanim v Sloveniji. Pri tem ne smemo pozabiti na promocijske aktivnosti slovenskega sadja, saj nenazadnje lokalno pridelano kakovostno sadje prinaša številne pozitivne učinke tako na okolje kot zdravje ljudi.
    Predsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d. o. o.

 

SEKRETARKA

dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109

 

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU

www.wapa-association.org/asp/index.asp

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Osrednji temi leta sta bili sprejetje Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023 in reševanje problematike zmanjševanja fitofarmacevtskih sredstev v sadjarstvu. Aktivno smo sodelovali pri izvedbi promocijskih aktivnosti v nacionalni promociji sadja in izdelkov iz sadja, oblikovanju interventne zakonodaje za omilitev posledic suše in energetske krize v gospodarstvu. Organizirali smo strokovno sadjarsko ekskurzijo v Avstrijo, kjer smo si ogledali pilotni primer agrovoltaike v trajnem nasadu. Na sejmu AGRA smo izvedli tradicionalni sadjarski posvet, na katerem smo izpostavili slabosti predloga evropske uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev za nadaljnji obstoj sadjarstva v Sloveniji. Udeležili smo se mednarodne konference Prognosfruit 2022, na kateri smo se seznanili s prvo oceno pridelka jabolk in hrušk na severni polobli in aktualnimi izzivi v sektorju. Konec leta pa smo organizirali prvo sadjarsko-zelenjadarsko konferenco, kjer smo izpostavili tematike vezane na spodbujanje tržne pridelave sadja in zelenjave, krepitev sodelovanja vzdolž celotne verige, ureditev evidenc o pridelavi sadja in zelenjave, večjo porabo lokalno pridelanega sadja in zelenjave v javnih zavodih, promocijo, prilagoditev sektorja na podnebne spremembe, zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev in aktualno energetsko krizo.


CILJI V LETU 2023

  • Reševanje izzivov na področju omejevanja zaščitnih sredstev in davčne politike,
  • vključevanje v javne razprave za končno oblikovanje nacionalnih pravnih podlag za izvedbo intervencij skupne kmetijske politike po letu 2023,
  • organizacija in izvedba strokovnih in poljudnih dogodkov za naše člane na različne tematike s področja sadjarstva in
  • aktivno sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti za sektor sadja.