Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje pridelovalcev  v sodobnih rastlinjakih

AKTIVNI ČLANI
Cornus, d. o. o.,
Darsad, d. o. o.,
Panorganix, d. o. o.,
Panvita, d. o. o.,
Paradajz, d. o. o. 

VODSTVOSkupaj želimo okrepiti medsebojno sodelovanje. Izpostavljamo vse naše prednosti in posledične koristi, ki jih od našega delovanja ima širša družba. Visokotehnološke pridelave so vzvod, ki lahko v kombinaciji z ostalimi načini pridelave, najhitreje povečajo samooskrbo slovenskega prostora z vrtninami. Za razvoj potrebujemo primerno poslovno okolje in v prvi vrsti enakovredno obravnavo z ostalimi panogami pridelave hrane ( 1ha vrtnin je ekvivalent cca. 30 ha klasične pridelave poljščin). Bili smo, smo in ostajamo gonilna sila prenosa najsodobnejših globalnih tehnično-tehnoloških rešitev v slovensko poslovno okolje, na trajnostni in okoljsko sprejemljivi način, vse z glavnim ciljem, zagotoviti slovenskemu prostoru prehransko neodvisnost.
    Predsednik: Drago Belec, Cornus, d. o. o.


SEKRETARKA

 

dr. Vesna Miličić
vesna.milicic@gzs.si
01 5898 109ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

freshfel.org
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Oktobra smo izpeljali ustanovno skupščino Združenja in začeli z izvedbo aktivnosti. Udeležili smo se letnega srečanja članov FRESHFEL EUROPE v Bruslju, kjer smo se seznanili z najnovejšimi trendi v sektorju in aktualnimi vsebinami. Konec leta smo organizirali in izvedli prvo sadjarsko-zelenjadarsko konferenco, na kateri smo predstavili aktualne izzive v sektorju. Predstavniki podjetij so na okrogli mizi razpravljali o trenutnem stanju pridelave sadja in zelenjave v Sloveniji in prihodnjih izzivih.CILJI V LETU 2023

  • Krepitev ugleda pridelave hrane v sodobnih rastlinjakih in promocija Združenja,
  • reševanje aktualnih izzivov na področju pridelave v sodobnih rastlinjakih,
  • organizacija in izvedba strokovnih in poljudnih dogodkov za naše člane na različne tematike s področja pridelave v sodobnih rastlinjakih in
  • usmerjenost v razvoj in vpeljavo inovacij ter digitalizacija in robotizacija.