Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

Predstavitev predavateljev:dr. Rebeca Fernandez, Food Policy, Science and R&D, FoodDrinkEurope
Novosti na področju varnosti živil na nivoju EU (predavanje v angleškem jeziku)

Rebeca Fernández holds a Master’s Degree in Food Technology and a PhD Degree in Biology from the  University of Oviedo (Spain), where she worked as a researcher, assistant lecturer and project manager. Rebeca joined FoodDrinkEurope in 2014. She is Director of Food Policy, Science and R&D and monitors regulatory developments related to food safety, oversees R&D projects relevant to FoodDrinkEurope and supports the work of the European Technology Platform (ETP) 'Food for Life'.doc. dr. Mojca Jevšnik, Oddelek za sanitarno inženirstvo, UL Zdravstvena fakulteta
(i) Kultura zagotavljanja varnosti živil
(ii) Kultura zagotavljanja varnosti živil v praksi

Docentka za področje sanitarno inženirstvo (SI), predavateljica in nosilka predmetov na dodiplomskem študijskem programu SI, sonosilka pri podiplomskih predmetih. Je mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Urednica in soavtorica univerzitetnih učbenikov Higiena objektov in procesov ter Uvod v varnost in kakovost živil. Aktivna udeležba na številnih domačih in tujih konferencah. Raziskave na področju higiene objektov in procesov ter varnosti in kakovosti živil v različnih stopnjah živilske verige. Vodi laboratorij za higieno objektov in procesov. Aktivna članica Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije ter Inštituta za sanitarno inženirstvo. Predsednica Certifikacijskega odbora TÜV SÜD Sava d.o.o.  


 Patrice Ropers, Africa and Europe Sales Manager, Unisensor (Belgija)
Moderne tehnike detekcije antibiotikov

Patrice Ropers z 20-letnimi izkušnjami na področju diagnostike hrane in krme kot vodja prodaje dobro pozna vsakodnevno realnost kontrolnega laboratorija v sektorju hrane in krme.Od leta 2016 je zaposlen v belgijskem biotehnološkem podjetju Unisensor, specializiranem za razvoj, proizvodnjo in prodajo hitrih testov za odkrivanje antibiotikov. Naše poslanstvo je v sodelovanju s Noack Group zagotoviti pravo rešitev za odkrivanje antibiotikov za mlekarne, državne in privatne laboratorije, kmete in referenčne laboratorije.

 

 


dr. Gabrijela Tavčar Kalcher, Nacionalni veterinarski inštitut 
Merilna negotovost

Dr. Gabrijela Tavčar Kalcher je predstojnica Inštituta za varno hrano, krmo in okolje na Veterinarski fakulteti (Nacionalnem veterinarskem inštitutu) Univerze v Ljubljani. Pokriva področje kemijske analitike krme ter mikotoksinov v živilih živalskega izvora. Dr. Jožica Dolenc vodi področje kemijske analitike ostankov veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora, dr. Zlatka Bajc pa laboratorij za kemijske analize živil – določanje kakovostnih parametrov, hranilne vrednosti in elementov.

mag. Jana Ramuš, GZS - ZKŽP 
Verifikacija sistema HACCP v realnem času

Jana Ramuš je magistrica živilske znanosti. Najprej je delala v živilski industriji v razvoju in kontroli kakovosti in varnosti živil, vezane na mikrobiološke preiskave surovin in živil. Svojo poklicno pot je nadaljevala v regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer je izvajala izobraževanja s področja higiene živil in bila odgovorna oseba za implementacijo sistema HACCP pri nosilcih živilske dejavnosti. Danes je zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije kot samostojna svetovalka na področju zagotavljanja varnosti živil in vodilna presojevalka IFS standarda pri Bureau Veritas Slovenija.


dr. Alan Friis, National Food Institute, Technical University of Denmark 
Higienski dizajn (predavanje v angleškem jeziku)

Alan Friis has more than 30 years’ experience in the field of hygienic design. Though his time as Lecturer at Technical University of Denmark he participated in several international research activities addressing improvements in food process design and optimization of hygienic design. Today he is managing the EHEDG Accredited Testing Laboratory at FORCE Technology in Denmark and he’s autorised by EHEDG as equipment evaluator and trainer.doc. dr. Aleš Lapanje, Laboratorij za koloidno biologijo, Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan 
Starter kulture in biofilmi v živilski industriji

Zaposlen je na IJS, Odseku za okoljske znanosti, kjer vodi laboratorij za koloidno biologijo. Njegove raziskave so interdisciplinarne vključujoč mikrobno ekologijo in koloidno fiziko. Je avtor več kot 250 različnih znanstvenih prispevkov. Predvsem ga zanima kako narediti tridimenzionalne mikrobne strukture, ki bi omogočale večcelične metabolne poti in s tem pohitritev biotehnoloških procesov. Zelo uspešno tudi prenaša bazično znanost v tehnološke rešitve, ki se uporabljajo v gospodarstvu saj je izumitelj številnih patentov in je sodeloval z mnogimi podjetji pri reševanju težav v proizvodnih procesih. Je tudi lastnik mladega biotehnološkega podjetja IMMT d.o.o. doc. dr. Franc Majdič, Laboratorij za fluidno tehniko, UL Fakulteta za strojništvo 
Področje vodne hidravlike in možnosti za živilstvo z vidika preprečevanja kontaminacije

Franc Majdič je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z naslovom disertacije: »Voda kot kapljevina v pogonsko-krmilni hidravliki«. Po zaključku doktorskega študija je pol leta deloval na Inštitutu za fluidno-tehnične pogone in krmilja Univerze v Aachnu – Nemčija. V letu 2012 je postal vodja Laboratorija za fluidno tehniko. Omenjeni laboratorij je med bolj poznanimi na področju ekološko in prehrambno varne vodne hidravlike.


prof. dr. Metka Filipić, Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo 
Toksičnost - problem izluževanja iz embalaže

Prof. dr. Metka Filipič  je vodja oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Njena glavna področja raziskovalnega dela so proučevanje mehanizmov delovanja genotoksičnih snovi in razvoj novih metod za njihovo proučevanje. Kot strokovnjakinja za genetsko toksikologijo aktivno sodeluje tudi z EFSA pri pripravi mnenj o varnosti. Vsebina predavanja se  nanaša na na problem toksičnih snovi, ki se lahko pojavijo živilih zaradi izluževanja iz embalaže; katere so najbolj problematične in  kako je embalaža, ki pride v kontakt z živili nadzorovana, da ne pride do nedopustne izpostavljenosti potrošnikov toksičnim snovem.  


dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije 
Dejavniki tveganj v živilih ne živalskega izvora (pesticidi, mikrotoksini) 

Prof. dr. Andrej Simončič je raziskovalec in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije od leta 2003 dalje. Njegovo delo vključuje vodenje inštituta, znanstveno in strokovno delo na področju zdravstvenega varstva rastlin, FFS in vplivov kmetijstva na okolje. Pred tem je bil 16 let na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer je opravljal delo svetovalca in raziskovalca za varstvo rastlin.Bibliografija dr. Simončiča obsega preko 850 bibliografskih enot. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več kot 150 znanstvenih in strokovnih člankov. Kot specialist za varstvo rastlin in raziskovalec je do sedaj opravil več kot 600 predavanj za različne ciljne skupine. Vodil je številne razvojne in raziskovalne projekte ter sodeloval v večih mednarodnih projektih.dr. Urška Henigman, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Veterinarska fakulteta UL

Pravilno vzorčenje živil 

Zaposlena na Enoti za varno hrano, Inštituta za varno hrano in okolje, Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani.Dela v bakteriološkem laboratoriju, kjer izvajajo številne akreditirane metode; za ugotavljanje prisotnosti in števila bakterij L. monocytogenes, kampilobaktrov, salmonele - če našteje le nekatere, ter tudi vzorčenje za mikrobiološke preiskave živil in vzorčenje površin okolja. Je tudi koordinator za vzorčenje na Nacionalnem veterinarskem inštitutu.


   mag. Nadja Škrk, UVHVVR
Novosti v zvezi z umikom in odpoklicem živil

Zaposlena na glavnem uradu UVHVVR, kjer vodi nacionalno kontaktno točko  hitrega sistema obveščanja o ne varnih živilih in krmi (EU RASFF). Obenem je zadolžena za koordiniranje inšpektorjev, ki izvajajo nadzor v obratih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo živil neživalskega izvora.📌PRIJAVA


 📑PROGRAM