Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

IZOBRAŽEVANJA 

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij veliko pozornost namenja izobraževanju članov na področju označevanja in varnosti živil, javnega naročanja, oceni tveganj, HACCPa in drugih strokovnih izobraževanj s področja agroživilstva, trajnosti, digitalizacije, kadrov, embalaže in trendov.

Izobraževanja za člane potekajo v sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki s posameznih področij. Izvajamo jih na GZS, glede na željo naročnika, pa lahko tudi na sedežu podjetja.