Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

PREVERJANJE SKLADNOSTI IN UČINKOVITOSTI SISTEMA HACCP

Nudimo pomoč pri preverjanju učinkovitosti in skladnosti sistema HACCP, ki poteka v okviru notranjega nadzora.

IZVAJALCI

Strokovna ekipa na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS vam lahko s svojim strokovnim znanjem pomaga izvesti kontrolne preglede sistema za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil, ki ga imate implementiranega v vašem živilskem podjetju. Rezultate teh pregledov (proizvodnih in spremljajočih prostorov ter pripadajočih procesov) lahko upoštevate v okviru lastnega sistema notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti in kakovosti živil in s tem zagotovite neodvisnost preverjanja učinkovitosti in skladnosti sistema HACCP v vašem podjetju.

OBSEG STORITEV

V okviru te storitve nudimo izvedbo higiensko- tehničnega pregleda, ki vključuje pregled proizvodnih procesov in podpornih higienskih programov v proizvodnem obratu, prevzemnih mestih, skladiščnih prostorih, ekspeditu in prostorih za zaposlene. Dodatno pa tudi test sledljivosti izbranega izdelka v distribucijski verigi in uporabljenih surovin ter embalaže, vključno s kontrolo masnih bilanc ter pripadajočih zapisov in dokumentov.

DODANA VREDNOST

Odgovorni za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti in varnosti živil bodo uspešneje odpravili pomanjkljivosti, pravilneje oblikovali ustrezne ukrepe ter zagotovili kontinuirno izboljševanje sistema.  Na ta način bodo lahko učinkovito obvladovali potencialne težave in bili suvereni sogovorniki, ko bo prišlo do nadzora s strani kupcev oziroma drugih tretjih strank.

ZA KOGA?

Za člane ZKŽP, ki želijo svoj notranji nadzor sistema HACCP izboljšati s pomočjo neodvisnih zunanjih strokovnjakov.

VEČ INFORMACIJ:

Jana Ramuš (jana.ramus@gzs.si)

Povpraševanje