Naše aktivnosti

Poslanstvo ZKŽP je aktivna podpora članom, zato strokovna služba intenzivno zastopa stališča posameznih sektorjev, tako na nacionalnem kot tudi na evropskem nivoju. Vsakodnevno si prizadevamo za uresničevanje našega glavnega cilja, to je izboljšanje konkurenčnosti slovenske živilskopredelovalne industrije, v kar so usmerjene tudi naše številne aktivnosti.

Več o njih lahko izveste s klikom na povezave v levi izbirni vrstici.