Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Nacionalni projekti


AKTUALNI PROJEKTI

 
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju trajnostne pridelave hrane (SRIP HRANA) združuje podjetja, raziskovalne in izobraževalne institucije ter druge deležnike, ki delujejo na področju pridelave in predelave hrane. Namen partnerstva je ustvarjanje priložnosti za okrepljeno sodelovanje med omenjenimi deležniki, spodbujanje sodelovanja ter podpora razvojnim in inovacijskim aktivnostim za namene rasti in razvoja slovenskega živilskega sektorja.
 
Partnerstvo projekta, ki bo trajalo od septembra 2019 do maja 2022,  tvorijo Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje za kemijo, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo) in Pomurska gospodarska zbornica ter 25 podjetij iz kmetijske in živilske, 5 podjetij iz plastično predelovalne industrije in 5 podjetij in papirne dejavnosti, kjer proizvajajo material ali embalažo za živila. Skupni interes partnerstva je krepiti kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanje novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi razvoja novih izdelkov in materialov.
 
Z letom 2020 smo pričeli z izvedbo aktivnosti projekta Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Projekt se bo izvajal do konca leta 2022.  V sklopu projekta VEČ ugodnejših  bomo nadgradili aplikacijo Katalog živil za javno naročanje s ponudbo živil izboljšane sestave, katera bodo vključena v postopek javnega naročanja. Naročnikom bo aplikacija omogočala tudi širši nabor živil izboljšane sestave.  V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov, bodo za socialne zavode in bolnišnice organizirane in izvedene: regijske delavnice, konference in individualna svetovanja. Čez celotno obdobje izvedbe programa in tudi po končanem programu bomo nudili strokovno podporo v obliki individualnih svetovanj predstavnikom ciljne skupine. Individualno svetovanje bo nudeno za strokovno pomoč pri pripravi javnih naročil za živila z vidika upoštevanja parametrov kakovosti in uporabe spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje. Z izvedenimi aktivnostmi programa želimo prispevati k cilju povečanja ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja oskrbovancev v javnih zavodih.
 
V začetku letošnjega leta je bil lansiran program z naslovom »Javno-zasebna kampanja promocije izdelkov ugodne prehranske sestave pri slovenskem potrošniku« (Odloči se ZA), ki bo trajal do konca leta 2022. Program »Odloči se ZA« je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS, partner programa pa je Turistično-gostinska zbornica Slovenije. V okviru programa želimo s pomočjo javno-zasebne kampanje potrošnikom približati aktivnosti živilske industrije na področju izboljšanja sestave živil (manj sladkorja, soli, maščob, več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov) in jih posledično spodbuditi k uživanju tovrstnih živil. V javno-zasebno kampanjo želimo vključiti tako slovenska živilska podjetja, ponudnike gostinskih in turističnih storitev kot tudi raziskovalne institucije, vladne in nevladne organizacije s področja prehrane in nenazadnje tudi splošno javnost.ZAKLJUČENI PROJEKTI
 

PREŽIVI