KOC HRANA 2

Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo pomembnosti svojih zaposlenih, zato jim na GZS-ZKŽP, kot del projektne pisarne Kompetenčnega centra za kadre živilske industrije in sorodnih dejavnosti (KOC HRANA 2), pomagamo pri izboljšanju kompetenc njihovih zaposlenih. Kompetentni zaposleni prispevajo k dvigu dodane vrednosti podjetja in h konkurenčni prednosti na trgu. Osnovni namen projekta KOC HRANA 2 je povezovanje področij agro-živilstva, kemije in papirja, skupna točka sodelovanja panog je embalaža, ki prihaja v stik z živili. V projektu sodeluje 35 podjetij, od tega jih je 25 članov Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, 10 Združenja za kemijo in 10 Združenja za papirno ter papirno predelovalno industrijo. Prijavitelj projekta KOC HRANA 2 je GZS-ZKŽP, projektni partnerji pa so Pomurska gospodarska zbornica Slovenije, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije ter Združenje za kemijo.

Več o projektu: https://kochrana.gzs.si/ 

 

 

 

 

 


*
*