KOC HRANA

Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo pomembnosti svojih zaposlenih, zato jim na GZS-ZKŽP, kot del projektne pisarne Kompetenčnega centra za kadre živilske industrije in sorodnih dejavnosti (KOC HRANA), pomagamo pri izboljšanju kompetenc njihovih zaposlenih. Kompetentni zaposleni prispevajo k dvigu dodane vrednosti podjetja in h konkurenčni prednosti na trgu. V KOC HRANA povezujemo 26 podjetij iz mesnega, mlečnega, rastlinskega ter žitnega sektorja in podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo živil in drugimi dejavnostmi. Prijavitelj KOC HRANA, ki poteka v letih 2017 in 2018, je Pomurska gospodarska zbornica, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Čeprav podjetja iz agroživilske panoge sestavljajo različni profili zaposlenih (delavci v prireji/pridelavi, proizvodni delavci, tehnologi, razvojniki, skrbniki procesov, strokovnjaki tehničnih področij, funkcijski vodja), smo se, poleg kompetenc posameznega profila, osredotočili tudi na kompetence, ki so skupne vsem zaposlenim. Vodilo panožnega modela kompetenc je varna hrana, kakovost in sledljivost živil. V letu 2017 smo vzpostavili partnerstvo in delovanje projektne pisarne ter razvili Model kompetenc KOC HRANA. Najpomembnejša aktivnost podjetij je udeležba zaposlenih na usposabljanjih za dvig njihovih kompetenc. V letu 2018 želimo nadaljevati z usposabljanji in vključiti najširši možni krog zaposlenih.


*
*