Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih 

(VEČ ugodnejših)

 

Z letom 2020 smo pričeli z izvedbo aktivnosti projekta Več živil ugodnejše prehranske sestave v javnih zavodih (VEČ ugodnejših), ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Projekt se bo izvajal do konca leta 2022. V javnih zavodih je ključnega pomena, da so javna naročila izvedena učinkovito in ekonomično, zato bomo v sklopu projekta VEČ ugodnejših nadgradili aplikacijo Katalog živil za javno naročanje s ponudbo živil izboljšane sestave, katera bodo vključena v postopek javnega naročanja. Naročnikom bo tako aplikacija omogočala tudi širši nabor živil izboljšane sestave. Živila izboljšane sestave imajo nižjo vsebnost sladkorja, soli, maščob ali višjo vsebnost prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov in predstavljajo boljšo izbiro za potrošnika.

V sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih zavodov, bodo za socialne zavode in bolnišnice organizirane in izvedene:

  •  regijske delavnice,
  • konference in
  • individualna svetovanja.

Čez celotno obdobje izvedbe programa in tudi po končanem programu bomo nudili strokovno podporo v obliki individualnih svetovanj predstavnikom ciljne skupine. Individualno svetovanje bo nudeno za strokovno pomoč pri pripravi javnih naročil za živila z vidika upoštevanja parametrov kakovosti in uporabe spletne aplikacije Katalog živil za javno naročanje.

Z izvedenimi aktivnostmi programa želimo prispevati k cilju povečanja ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja oskrbovancev v javnih zavodih.