Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Javno-zasebna kampanja promocije izdelkov ugodne prehranske sestave pri slovenskem potrošniku 

(Odloči se ZA)

 

V začetku letošnjega leta je bil lansiran program z naslovom »Javno-zasebna kampanja promocije izdelkov ugodne prehranske sestave pri slovenskem potrošniku« (Odloči se ZA), ki bo trajal do konca leta 2022. Program »Odloči se ZA«  je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS,  partner programa pa je Turistično-gostinska zbornica Slovenije. V okviru programa želimo s pomočjo javno-zasebne kampanje potrošnikom približati aktivnosti živilske industrije na področju izboljšanja sestave živil (manj sladkorja, soli, maščob, več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov) in jih posledično spodbuditi k uživanju tovrstnih živil. V javno-zasebno kampanjo želimo vključiti tako slovenska živilska podjetja, ponudnike gostinskih in turističnih storitev kot tudi raziskovalne institucije, vladne in nevladne organizacije s področja prehrane in nenazadnje tudi splošno javnost.