Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

PREŽIVI 

V okviru programa PREŽIVI (PREoblikovanje ŽIVilskih Izdelkov) bo Zaveza odgovornosti s posameznih sektorjev prerasla na celotno živilskopredelovalno industrijo. Program PREŽIVI (Spodbujanje preoblikovanja in razvoja novih živilskih izdelkov izboljšane sestave pri nosilcih živilske dejavnosti s sedežem v Sloveniji) je triletni program, sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Vodilni partner je GZS-ZKŽP, programski partner pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kar daje posebno težo programu in hkrati kaže na pomembno obliko sodelovanja med obema inštitucijama. Glavni namen programa je spodbujanje slovenskih živilskih podjetij k izboljšanju sestave živilskih izdelkov ter k razvoju novih izdelkov. Glavni cilji programa so zmanjšati vsebnost sladkorja, soli in maščob v živilih, ki so na voljo na slovenskem trgu in so del ponudbe za slovenskega potrošnika. Po drugi strani bo poudarek tudi na cilju povečati vsebnost prehranske vlaknine, vitaminov in/ali mineralov, zmanjšanju porcij predpakiranih živil, dodatnem označevanju hranilne vrednosti živil in dvigu ozaveščenosti potrošnikov glede pomena uživanja živil izboljšane sestave v vsakodnevni prehrani.