Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

DELAVNICE S PODROČJA TRENDOV V PREHRANI

V okviru delavnic so predstavnikom podjetij predstavljene aktualne teme s področja prehrane, kar zajema prehransko politiko na nacionalni in evropski ravni, glavne trende povpraševanja potrošnikov po hrani, poseben poudarek pa je na usmeritvah za lažje izvajanje aktivnosti s področja razvoja živil izboljšane hranilne sestave.