Upravni odbor GZS - ZKŽP 2015 - 2019

Na neposrednih volitvah članice Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS volijo člane Upravnega odbora in člane Skupščine GZS, ki je najvišji organ zbornice. 
Izvoljenih je 26 članov Upravnega odbora in 3 člani Skupščine GZS. Na konstitutivni seji Upravni odbor imenuje direktorja ZKŽP.

Upravni odbor ima svoje seje, na katerih spremlja, nadzoruje in usmerja delo združenja ter sprejema sklepe.

  • Predsednica: Anka Miklavič Lipušček, Mlekarna Planika d.o.o.
  • Podpredsednik: Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o.
  • Podpredsednik: Izidor Krivec, Celjske mesnine d.d.
  • Direktorica: dr. Tatjana Zagorc  

Člani upravnega odbora:


 Izidor Krivec CELJSKE MESNINE D.D.
 Marko Hren DANA D.D.
Aleš Vesel DROGA KOLINSKA D.D.
Ksenija Jankovič Banovšek ETA D.D.
Boštjan Kozole EVROSAD D.O.O.
David Skornšek FARME IHAN D.D.
Stojan Hergouth JATA EMONA D.O.O.
Jolanda Race KRAS D.D.
mag. Nevica Makuc LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
Aleša Kandus MEDEX D.O.O.
mag. Darja Jamnik MERCATOR EMBA D.D.
Marjan Jakob MLEKARNA CELEIA D.O.O.
Anka Miklavič Lipušček MLEKARNA PLANIKA D.O.O.
 Danilo Kobal MLINOTEST D.D.
mag. Peter Polanič PANVITA D.D.
Aleš Okorn  PARADAJZ D.O.O.
Franc Čelan PERUTNINA PTUJ D.D.
mag. Janez Rebec PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
Matej Oset PIVOVARNA LAŠKO D.D.
Robert Serec, MBA, IMD POMURSKE MLEKARNE D.D.
Franc Veršič PP AGRO D.O.O.
dr. Igor Hustič TOVARNA OLJA GEA D.D.
Silvan Peršolja VINSKA KLET "GORIŠKA BRDA" Z.O.O.
 mag. Milan Repič ŽIPO LENART D.O.O.
Janez Bojc ŽITO D.D.

Borut Cvetkovič  RADGONSKE GORICE D.D.

 

Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije

  • Milan Rojnić, Agroemona d.o.o.
  • Miran Božič, Mlekarna Planika d.o.o.
  • Janez Kešnar, Pivovarna Union d.d.

 


Avtor: ZKŽP