Upravni odbor GZS - ZKŽP 2015 - 2019


Anka Miklavič Lipušček 
Mlekarna Planika d.o.o.
predsednica
Boštjan Kozole
Evrosad d.o.o.
podpredsednik
Izidor Krivec
Celjske mesnine d.o.o.
podpredsednik
Tatjana Zagorc
direktorica
      
Janez Bojc
Žito d.o.o.
Borut Cvetkovič
Radgonske gorice d.o.o. 
Franc Čelan
Perutnina Ptuj d.d.
Stojan Hergouth
Jata Emona d.o.o.Marko Hren
Dana d.o.o.
Igor Hustič
Tovarna olja Gea d.d.
Marjan Jakob
Mlekarna Celeia d.o.o.
Darja Jamnik
Mercator Emba d.d. 
Ksenija Jankovič Banovšek
Eta d.d.
Danilo Kobal
Mlinotest d.d.
Neva Makuc
Ljubljanske mlekarne d.d.
Aleša Mižigoj
Medex d.o.o. 
Aleš Okorn
Paradajz d.o.o.
Matej Oset
Pivovarna Laško Union d.o.o.
Silvan Peršolja
Vinska klet Goriška Brda z.o.o.
Peter Polanič
Panvita d.d.
Jolanda Race
Kras d.d.
Janez Rebec
Pivka perutninarstvo d.d. 
Milan Repič
Žipo Lenart d.o.o.
Robert Serec
Pomurske mlekarne d.d.
 
David Skornšek
Farme Ihan - KPM d.o.o.
Franc Veršič
PP - AGRO d.o.o.
Aleš Vesel
Droga Kolinska d.d.