Strokovna služba ZKŽP

 

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237
tatjana.zagorc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka
01/5898 296
petra.medved@gzs.si

- Odbor za kakovost in označevanje živil
- Odbor za spremljanje implementacije zavez odgovornosti
- Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač
- prehranska politika
- projektna pisarna

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka
01/5898 250
jana.ramus@gzs.si

- Odbor za varnost živil
- Sekcija za mlinarstvo
- Sekcija za pekarstvo
- javna naročila
- standardi zagotavljanja varnosti in kakovosti živil
- meroslovje Nina Barbara Križnik
samostojna svetovalka
01/5898 293
nina.kriznik@gzs.si 

- Združenje kmetijskih podjetji 
- Sekcija proizvajalcev krmil
- Sekcija za sadjarstvo
- Sekcija bioplinarn
- Sekcija rejcev živali
- kmetijska politika
- kontakt za odnose z javnostmi
- info točka PRP 2014-2020

 mag. Tina Buh
samostojna svetovalka
01/5898 298
tina.buh@gzs.si

- Odbor za mednarodno poslovanje
- Odbor za kadre
- Kompetenčni center za kadre - KOC HRANA
- kontaktna točka - energetska učinkovitost ŽPI
- statistični podatki in baze

 Barbara Rupnik
samostojna svetovalka
01/5898 292 
barbara.rupnik@gzs.si

- programi promocije
- Sekcija za mlekarstvo
- Sekcija za zelenjadarstvo
- zelenjadarska veriga


 Katarina Jevšjak
svetovalka
01/5898 294
katarina.jevsjak@gzs.si

- javna naročila
- projekti ZKŽP
- info točka - Katalog živil za javno naročanje


Tamara Srdarev
strokovna sodelavka
tamara.srdarev@gzs.si

- projekti ZKŽP
Dea Zavadlav
administrativna strokovna sodelavka
dea.zavadlav@gzs.si

- projekti ZKŽP

Tjaša Gorjanc
administrativna strokovna sodelavka
01/5898 299
tjasa.gorjanc@gzs.si

- projekti ZKŽPTamara Srdarev
Tamara Srdarev


tamara.srdarev@gzs.si
mag. Tina Buh

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si