Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Strokovna služba ZKŽP

 

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237
tatjana.zagorc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka
01/5898 296
petra.medved@gzs.si

- Sekretarka Odbora za kakovost in označevanje živil
- Sekretarka Odbora za spremljanje implementacije zavez odgovornosti
- Sekretarka  Združenja industrije pijač 
- Sekretarka Združenja za prehranska dopolnila
- Koordinatorka 5. stebra SRIP HRANA
Aktivnosti  projektne pisarne ZKŽP

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka
01/5898 250
jana.ramus@gzs.si

- Sekretarka Odbora  za varnost živil
- Sekretarka Odbora za javno naročanje
- Vodja HACCP šole 
- Vodja "Kataloga živil za javno naročanje"
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja varnosti, preprečevanja potvorb živil ter javnega naročanjaNina Barbara Križnik
samostojna svetovalka
01/5898 293
nina.kriznik@gzs.si 

- Sekretarka Združenja kmetijskih podjetji 
- Sekretarka Sekcije proizvajalcev krmil
- Sekretarka Sekcije bioplinarn
- Sekretarka Sekcije prašičerejcev
- Sekretarka Sekcije za mlinarstvo
- Info točka PRP 2014-2020
- Koordinatorka 1. stebra SRIP HRANA
- Delo na evropskih projektih s področja kmetijstva in biogospodarstva
 mag. Tina Buh
samostojna svetovalka
01/5898 118
tina.buh@gzs.si

- Sekretarka Odbora za mednarodno poslovanje
- Sekretarka Odbora za kadre
- Koordinatorka horizontalnih področij SRIP HRANA - Kadri in internacionalizacija
 Barbara Rupnik
samostojna svetovalka
01/5898 292 
barbara.rupnik@gzs.si

- Sekretarka Sekcije za mlekarstvo
- Sekretarka Sekcije za pekarstvo
- Koordinatorka 2. stebra in horizontalnega področja SRIP HRANA - Digitalizacija
- Delo na internacionalizaciji
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih

Alenka Lesjak
samostojna svetovalka
01/5898 108
alenka.lesjak@gzs.si


- Sekretarka Združenja slovenskih pivovarn


dr. Vesna Miličić
samostojna svetovalka
01/5898 109
vesna.milicic@gzs.si 


- Sekretarka Sekcije za sadjarstvo
- Delo na področjih zelenjavne verige, vinogradništva in vinarstvo
- Delo na evropskih projektih s področja kmetijstva in biogospodarstva


dr. Urška Pivk Kupirovič
samostojna svetovalka
01/5898 006
urska.pivk.kupirovic@gzs.si 

- Vodenje evropskega projekta EntreCompFood
- Pomoč pri projektih v povezavi s kompetencami in izobraževanjem kadrov v agroživilstvu
mag.  Anita Jakuš
samostojna svetovalka
01/5898 003
anita.jakus@gzs.si

- Odnosi z javnostmi     

Katarina Jevšjak
svetovalka
01/5898 294
katarina.jevsjak@gzs.si 

- Vodja kabineta ZKŽP
- Info točka "Kataloga živil za javno naročanje"
- Podpora pri organizaciji dogodkov
- Trženje storitev
- Aktivnosti  projektne pisarne ZKŽP
- Delo na nacionalnem projektu v povezavi z več živil izboljšane sestave v javnih zavodih
Tamara Srdarev
svetovalka
01/5898 233
tamara.srdarev@gzs.si

- Vodja področja označevanja živil
- Strokovna pomoč pri upravljanju zavez odgovornosti in inovativnosti ŽPI
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja hrane in prehrane, podjetništva ter inovativnosti
Dea Zavadlav
strokovna sodelavka
01/5898 234
dea.zavadlav@gzs.si

- Strokovna podpora na področju prehranske politike, zavez odgovornosti in razvoja živil
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja hrane in prehrane
     
Tjaša Bedenk
strokovna sodelavka
01/5898 299
tjasa.bedenk@gzs.si

- Strokovna podpora na področju kmetijstva
- Analiza statističnih podatkov o poslovanju kmetijskih in živilskih podjetij
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja biogospodarstva
Maja Oblak
strokovna sodelavka
01/5898 297
maja.oblak@gzs.si

- Strokovna podpora na področju zavez odgovornosti in SRIP HRANA
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja kompetenc mladih in podjetništva

Barbara Lončarek
strokovna sodelavka
01/5898 232
barbara.loncarek@gzs.si

- Strokovna podpora na področju varnosti živil in javnega naročanja
- Urednica spletne aplikacije "Kataloga živil za javno naročanje"
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja varnosti, preprečevanja potvorb živil ter javnega naročanja
     
 Matej Kirn
strokovni sodelavec
01/5898 298
matej.kirn@gzs.si

- Vodja Kompetenčnega centra za kadre KOC HRANA 2
- Načrtovanje ter izvedba seminarjev, konferenc in e - konferenc
- Skrbnik družbenih medijev, spletnih strani in spletnega marketinga
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih v povezavi s kompetencami in izobraževanjem kadrov v agroživilstvu
 Barbara Podržaj
administrativno - tehnična sodelavka
01/5898 227
barbara.podrzaj@gzs.si

Administrativna in tehnična koordinacija v kabinetu
- Podpora aktivnostim GZS-ZKŽP
 

Tamara Srdarev
Tamara Srdarev


tamara.srdarev@gzs.si
mag. Tina Buh

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si