Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Strokovna služba ZKŽP

 

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237
tatjana.zagorc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
strokovna direktorica
01/5898 296
petra.medved@gzs.si

- Združenje industrije pijač
- Združenje za žgane pijač
- Senzorični center ZKŽP
- Projektna pisarna
mag. Jana Ramuš
strokovna direktorica
01/5898 250
jana.ramus@gzs.si

- Vodja področja za varnost živil
- Vodja kataloga živil za javno naročanje

Nina Barbara Križnik
strokovna direktorica
01/5898 293
nina.kriznik@gzs.si 

- Vodja področja kmetijstva
- Združenje kmetijskih podjetij
- Združenje proizvajalcev krmil
- Združenje za mlinarstvo mag. Tina Buh
vodja področja
01/5898 118
tina.buh@gzs.si

- Vodja področja internacionalizacije
- Vodja razvoja človeških virov
- Sekcije proizvajalcev bioplina
- Združenje slovenskih vinarjev
Barbara Rupnik
vodja področja
01/5898 292 
barbara.rupnik@gzs.si

-Združenje za mlekarstvo
-Združenje za pekarstvo


Alenka Lesjak
samostojna svetovalka
01/5898 108
alenka.lesjak@gzs.si


- Združenje slovenskih pivovarn


dr. Vesna Miličić
samostojna svetovalka
01/5898 109
vesna.milicic@gzs.si 

- Združenje za sadjarstvo
- Združenje slovenskih vinarjev
- Združenje proizvajalcev v sodobnih sadovnjakih
- Zelenjavna veriga
dr. Urška Pivk Kupirovič
samostojna svetovalka
01/5898 006
urska.pivk.kupirovic@gzs.si 

- Označevanje živil
- Strokovna podpora na področju varnosti živil
mag.  Anita Jakuš
vodja področja
01/5898 003
anita.jakus@gzs.si

- Vodja področja strateškega komuniciranja
- Strateška podpora na področju agroživilstva
     
Tamara Srdarev Smole
samostojna svetovalka
01/5898 233
tamara.srdarev@gzs.si

- Vodja področja označevanja živil
- Združenje za prehranska dopolnila


Dea Zavadlav
samostojna svetovalka
01/5898 234
dea.zavadlav@gzs.si

- Strokovna podpora na področju prehranske politike, zavez odgovornosti in razvoja živil

Tjaša Bedenk
svetovalka
01/5898 299
tjasa.bedenk@gzs.si

- Analiza panoge
- Strateško komuniciranje
- Strokovna podpora na področju kmetijstva
     
Maja Oblak
svetovalka
01/5898 297
maja.oblak@gzs.si 

-Strokovna podpora na področju zavez odgovornosti in mladih kadrov
Barbara Lončarek
svetovalka
01/5898 232
barbara.loncarek@gzs.si

- Strokovna podpora na področju varnosti živil in javnega naročanja

Jon Peršin
strokovni sodelavec
01/5898 157
jon.persin@gzs.si

- Urejanje spletnih vsebin
- Urejanje elektronskih obvestil, e-novic
- Objava besedil
Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi dogodkov
     
Barbara Podržaj
svetovalka
01/5898 227
barbara.podrzaj@gzs.si

-
Vodja glavne pisarne
Snežana Kaurić
samostojna svetovalka
01 5898 294
snezana.kauric@gzs.si

- Projektna pisarna


Tamara Srdarev
Tamara Srdarev


tamara.srdarev@gzs.si
mag. Tina Buh

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si