Strokovna služba ZKŽP

 

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237
tatjana.zagorc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka
01/5898 296
petra.medved@gzs.si

- Odbor za kakovost in označevanje živil
- Odbor za spremljanje implementacije zavez odgovornosti
-Odbor za razvoj in marketing
- Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač
- prehranska politika
- razvoj in inovacije
- projektna pisarna
-5. steber SRIP HRANA

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka
01/5898 250
jana.ramus@gzs.si

- Odbor za varnost živil
- Sekcija za mlinarstvo
- Sekcija za pekarstvo
- javna naročila
- standardi zagotavljanja varnosti in kakovosti živil
- meroslovje 
-3. in 4. steber SRIP HRANANina Barbara Križnik
samostojna svetovalka
01/5898 293
nina.kriznik@gzs.si 

- Združenje kmetijskih podjetji 
- Sekcija proizvajalcev krmil
- Sekcija za sadjarstvo
- Sekcija bioplinarn
- Sekcija rejcev živali
- kmetijska politika
- kontakt za odnose z javnostmi
- info točka PRP 2014-2020
-1. steber SRIP HRANA

 mag. Tina Buh
samostojna svetovalka
01/5898 298
tina.buh@gzs.si

- Odbor za mednarodno poslovanje
- Kompetenčni center za kadre - KOC HRANA
- kontaktna točka - energetska učinkovitost ŽPI
- statistični podatki in baze
- SRIP HRANA - kadri in internacionalizacija
 Barbara Rupnik
samostojna svetovalka
01/5898 292 
barbara.rupnik@gzs.si

- Sekcija za mlekarstvo
- Sekcija za zelenjadarstvo
-programi promocije
- zelenjadarska veriga
- 2. steber SRIP HRANA


 Katarina Jevšjak
svetovalka
01/5898 294
katarina.jevsjak@gzs.si

- javna naročila
- info točka - Katalog živil za javno naročanje


Tamara Srdarev
strokovna sodelavka
01/5898 233
tamara.srdarev@gzs.si

- projekti ZKŽP
Dea Zavadlav
administrativno strokovna sodelavka
01/5898 234
dea.zavadlav@gzs.si

- projekti ZKŽP

Tjaša Gorjanc
administrativno strokovna sodelavka
01/5898 299
tjasa.gorjanc@gzs.si

- projekti ZKŽPTamara Srdarev
Tamara Srdarev


tamara.srdarev@gzs.si
mag. Tina Buh

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si