Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Strokovna služba ZKŽP

 

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237
tatjana.zagorc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka
01/5898 296
petra.medved@gzs.si

- Združenje industrije pijač
- Združenje za prehranska dopolnila
- Prehranska politika. Področje inovacij.-Senzorični
center ZKŽP
- Skrbnica SRIP HRANA
- Ecotrophelia
- Projektna pisarna
- Zaveze odgovornosti 
mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka
01/5898 250
jana.ramus@gzs.si

- Odbor za varnost živil
- Odbor za javno naročanje živil
- Vodja HACCP šole in vodja "Kataloga živil za javno naročanje"
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja varnosti, preprečevanja potvorb živil ter javnega naročanja
Nina Barbara Križnik
samostojna svetovalka
01/5898 293
nina.kriznik@gzs.si 

- Združenja kmetijskih podjetji 
- Sekcija proizvajalcev krmil
- Sekcija prašičerejcev
- Sekcija za mlinarstvo
- Delo na evropskih projektih s področja kmetijstva in biogospodarstvo mag. Tina Buh
samostojna svetovalka
01/5898 118
tina.buh@gzs.si

- Sekcija proizvajalcev bioplina
- Združenje slovenskih  vinarjev
- Odbor za mednarodno poslovanje 
- Odbor za razvoj človeških virov
- Internacionalizacija 
 Barbara Rupnik
samostojna svetovalka
01/5898 292 
barbara.rupnik@gzs.si

- Sekcija za mlekarstvo
- Sekcija za pekarstvo
- Skrbnica SRIP HRANA
- Promocija po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvod  

Alenka Lesjak
samostojna svetovalka
01/5898 108
alenka.lesjak@gzs.si


- Sekretarka Združenja slovenskih pivovarn


dr. Vesna Miličić
samostojna svetovalka
01/5898 109
vesna.milicic@gzs.si 


- Sekcija za sadjarstvo
- Združenje slovenskih vinarjev
- Delo na področjih zelenjavne verige
- Delo na evropskih projektih s področja kmetijstva in biogospodarstva
- Promocija po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih podjetijdr. Urška Pivk Kupirovič
samostojna svetovalka
01/5898 006
urska.pivk.kupirovic@gzs.si 

- Vodenje evropskega projekta EntreCompFood
- Pomoč pri projektih v povezavi s kompetencami in izobraževanjem kadrov v agroživilstvu
mag.  Anita Jakuš
samostojna svetovalka
01/5898 003
anita.jakus@gzs.si

- Vodja področja strateškega komuniciranja
- Odnosi z javnostmi in večji dogodki
- Promocija po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
- Skupna kmetijska politika in Strateški načrt SKP 2021 – 2027
- Mesna veriga v okviru SRIP Hrana

     
Tamara Srdarev Smole
svetovalka
01/5898 233
tamara.srdarev@gzs.si

-Vodja področja označevanja živil.
-Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja hrane in prehrane, podjetništva ter
inovativnost.

Dea Zavadlav
svetovalka
01/5898 234
dea.zavadlav@gzs.si

- Strokovna podpora na področju prehranske politike, zavez odgovornosti in razvoja živil
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja hrane in prehrane
Tjaša Bedenk
svetovalka
01/5898 299
tjasa.bedenk@gzs.si

-Strokovna podpora na področju kmetijstva.
-Letna analiza panoge.
-Letno poročilo.
-Urednica spletne strani.
-Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja biogospodarstva.
     
Maja Oblak
svetovalka
01/5898 297
maja.oblak@gzs.si 


-Strokovna podpora na področju zavez odgovornosti in SRIP HRANA
-Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja kompetenc mladih in podjetništva
Barbara Lončarek
svetovalka
01/5898 232
barbara.loncarek@gzs.si

- Strokovna podpora na področju varnosti živil in javnega naročanja
- Urednica spletne aplikacije "Kataloga živil za javno naročanje"
- Delo na evropskih in nacionalnih projektih s področja varnosti, preprečevanja potvorb živil ter javnega naročanja
Matej Kirn
svetovalec
01/5898 298
matej.kirn@gzs.si

-Vodja kompetenčnega centra za kadre KOC HRANA 2.
-Tehnična podpora spletnih dogodkov.
-Skrbnik družbenih medijev, spletnih strani ter spletnega marketinga.
-Delo na evropskih in nacionalnih projektih v povezavi s kompetencami in izobraževanjem kadrov v agroživilstvu.
     
   Barbara Podržaj
svetovalka
01/5898 227
barbara.podrzaj@gzs.si

-Administrativna in tehnična koordinacija v kabinetu in podpora aktivnostim ZKŽP.
 

Tamara Srdarev
Tamara Srdarev


tamara.srdarev@gzs.si
mag. Tina Buh

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si