Združenje za prehranska dopolnila

AKTIVNI ČLANI

Avemed d.o.o., Valeovita d.o.o., Sanofarm d.o.o., Atlantic Grupa, Droga Kolinska d.d., Aglea d.o.o., Fitosan d.o.o., Valens Int. d.o.o., Algena d.o.o., Ars Pharmae, d.o.o., Bimedia d.o.o, Medex d.o.o., VI-DA Studio d.o.o., RES-PONS d.o.o., PharmaLinea d.o.o., BV&S d.o.o., Jata Emona d.o.o., Ewopharma d.o.o.

VODSTVO


Ustanovitev Združenja za prehranska dopolnila predstavlja prelomnico v zrelosti gospodarskih subjektov, ki so se združili iz potrebe po skupnem nastopu v komunikaciji z javnostjo in različnimi organi, ki posegajo na trg prehranskih dopolnil. Izbor panožne zbornice krepi razumevanje sodobne vloge teh izdelkov med živili ter namero prispevka razvoju dejavnosti v EU. 
Predsednica: mag.sci. Martina Puc 

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.foodsupplementseurope.org/

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2018

Združenje za prehranska dopolnila je bilo na pobudo nekaterih podjetij ustanovljeno leta 2018, kar kaže na pomembnost koordiniranih aktivnosti sektorja pri doseganju skupnih ciljev. Podjetja, ki so del združenja se na svoji poslovni poti srečujejo z marsikaterim izzivom, tako na področju označevanja in zakonodaje, stopnje obdavčitve proizvodov ter nenazadnje tudi na področju trženja prehranskih dopolnil. Združenje šteje 17 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in/ali uvozom prehranskih dopolnil ter storitvami s področja prehranskih dopolnil. Vključena podjetja so mnenja, da lahko z združitvijo ter medsebojnim sodelovanjem izzive postavijo na skupni imenovalec, lažje poiščejo rešitve oziroma s soglasnimi predlogi postanejo enakovreden sogovornik v odnosu do vladnih in nevladnih organizacij doma in v tujini.  

CILJI V LETU 2019 

Člani podpirajo ključne cilje, ki smo jih zastavili za učinkovito delovanje združenja. V ta namen so kot prioritetni opredeljeni naslednji cilji: postati aktiven sogovornik sektorja prehranskih dopolnil pri državnih institucijah, izboljšati podobo prehranskih dopolnil v medijih in upoštevanje načela v komunikaciji z vladnimi organi in strokovno javnostjo, ki temelji na dejstvih in ne prepričanjih.