Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za prehranska dopolnila

 

AKTIVNI ČLANI

Aglea d.o.o., Algena d.o.o., Ars Pharmae, d.o.o., Atlantic Droga, Kolinska d.o.o., Avemed d.o.o., Bimedia d.o.o., BV&S d.o.o., Sanofarm d.o.o., Ewopharma d.o.o., Fitosan d.o.o., Hafesan d.o.o., Jata Emona d.o.o., Medex d.o.o., MediSanus d.o.o., MycoMedica d.o.o., Novi val d.o.o., PharmaLinea d.o.o., RESPONS d.o.o., Valens Int. d.o.o., VI-DA Studio d.o.o.

VODSTVO

Združenje za prehranska dopolnila soustvarja predvidljivo poslovno okolje na področju prehranskih dopolnil tako na nacionalni kot na evropski ravni. S strokovnim in strukturiranim pristopom se tako v Sloveniji gradi model skrbi za potrošnika, ki je izhodišče za poslovno uspešnost, obenem pa omogoča razvoj sektorja v smeri krožnega gospodarstva. S tem postajamo navdih mnogim organizacijam in celo vzor drugim državam in skupnostim.
Predsednica: mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.foodsupplementseurope.org/

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Združenje se je v letu 2020 pozicioniralo kot odgovoren deležnik, pri čemer smo zavzeli številna stališča glede aktualnih tematik. Za namene ozaveščanja splošne in strokovne javnosti smo pripravili spletno kampanjo #Zakakovostnejšiprobiotik, ki je v maju potekala preko socialnih omrežij GZS-ZKŽP. Druga linija prizadevanj in aktivnosti Združenja pa je bila usmerjena v konstruktivni dialog z različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki, ki sooblikujejo trg prehranskih dopolnil v Sloveniji. S tem namenom smo v začetku leta 2020 lansirali iniciativo »Tveganja bolje obvladujemo skupaj«, ki je namenjena obvladovanju tveganj na področju prehranskih dopolnil. Združenje svoje aktivnosti usmerja prioritetno v pomoč članom pri pripravi in preverjanju skladnosti označb prehranskih dopolnil. S tem namenom smo organizirali več spletnih seminarjev, izobraževanj in delavnic s področja označevanja, poimenovanj in kategorizacije prehranskih dopolnil. Aktivnosti so usmerjene tudi v informiranje s področja varnosti in kakovosti prehranskih dopolnil ter o drugih aktualnih temah, o katerih razpravljamo v širšem evropskem prostoru.

CILJI V LETU 2021

Združenje si bo še naprej prizadevalo dosegati strateške cilje (vpliv na pristop pristojnih organov, vpliv na pogled evropskega združenja in nenazadnje vpliv na percepcijo javnosti/trga). Prizadevali si bomo za konstruktiven dialog s pristojnimi vladnimi organi, pri čemer zagovarjamo pristop prioritetnega obvladovanja največjih tveganj na trgu prehranskih dopolnil. Skupna prizadevanja članov pa bodo nenazadnje usmerjena v izboljšanje percepcije javnosti v povezavi s kategorijo prehranskih dopolnil.


AKTUALNO