Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za prehranska dopolnila

 

AKTIVNI ČLANI

Aglea d. o. o.,  Algena d. o. o.,  Ars Pharmae d. o. o.,  Atlantic Droga Kolinska d. o. o.,  Avemed d. o. o., Bimedia d. o. o., BIO PAK d. o. o., BV&S d. o. o., Ewopharma d. o. o., Fitosan d. o. o., Hafesan d. o. o., Heiltropfen Lab d. o. o., Jata Emona d. o. o., Medex d. o. o.,  Medicinalis d. o. o., MediSanus d. o. o., MPG Lab d.o.o.,  MycoMedica d. o. o., NN International d. o. o., PharmaLinea d. o. o., Res-Pons d. o. o.,  Salus, Veletrgovina, d. o. o., Sanofarm d. o. o., Valens Int. d. o. o., VI-DA Studio  d. o. o.

VODSTVO


Predsednica: Ana Mikuž

 


Sekretarka: Tamara Srdarev Smole

tamara.srdarev@gzs.si

01 5898 233

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.foodsupplementseurope.org/

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 smo osebno pristopili do vseh obstoječih članov, kakor tudi nadaljevali aktivno pridobivanje novih. Nadaljevali smo aktivnost priprave pregleda aktualnih strokovnih tem s področja prehranskih dopolnil, svetovanja in pregleda označb konkretnih prehranskih dopolnil ter izvajanja aktivnosti kontaktne točke za prijave oglasov za prehranska dopolnila, ki niso skladna z veljavno zakonodajo. Z namenom razjasnitve določenih vprašanj, vezanih na področje označevanja prehranskih dopolnil smo v začetku novembra organizirali tudi seminar na to temo. Redno smo se tudi spremljali dogajanje na evropski in  nacionalni ravni ter se aktivno vključevali v aktualne tematike združenja. Leto 2022 sta obeležili tudi dve spremembi v vodenju združenja, z izvolitvijo nove predsednice in imenovanjem nove sekretarke združenja.  

CILJI V LETU 2023

  • Nadaljevanje iniciative „Tveganje bolje obvladujemo skupaj“ v želji po aktivnem sodelovanju s pristojnimi vladnimi organi ter sorodnimi inštitucijami, ki delujejo na področju nadzora s hrano. Poglavitni cilji so vpliv na njihov pristop ter odločanje, izboljšati strokovno diskusijo in hkrati stanje na trgu. 

  • Postati pomemben sogovornik za področje prehranskih dopolnil v splošni javnosti. Poglavitni cilj je izboljšanje percepcije javnosti glede prehranskih dopolnil ter podobe članov in njihovih blagovnih znamk.

  • Aktivno spremljanje in vpliv na pogled evropskega združenja po posameznih prioritetnih temah (probiotiki, rastline in rastlinski material, vitamini in minerali ipd.).

 

AKTUALNO