Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za prehranska dopolnila

 

AKTIVNI ČLANI

Aglea d.o.o., Algena d.o.o., Ars Pharmae, d.o.o., Atlantic Droga, Kolinska d.o.o., Avemed d.o.o., Bimedia d.o.o., BV&S d.o.o., Sanofarm d.o.o., Ewopharma d.o.o., Fitosan d.o.o., Hafesan d.o.o., Jata Emona d.o.o., Medex d.o.o.,  Medicinalis d.o.o., MediSanus d.o.o., MycoMedica d.o.o., Novi val d.o.o., PharmaLinea d.o.o., Respons d.o.o.,  Salus, Veletrgovina d.o.o., Valens Int. d.o.o., VI-DA Studio d.o.o.

VODSTVO

Združenje za prehranska dopolnila soustvarja predvidljivo poslovno okolje na področju prehranskih dopolnil tako na nacionalni kot na evropski ravni. S strokovnim in strukturiranim pristopom se tako v Sloveniji gradi model skrbi za potrošnika, ki je izhodišče za poslovno uspešnost, obenem pa omogoča razvoj sektorja v smeri krožnega gospodarstva. S tem postajamo navdih mnogim organizacijam in celo vzor drugim državam in skupnostim.
Predsednica: mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.foodsupplementseurope.org/

 

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Združenje se je v letu 2020 pozicioniralo kot odgovoren deležnik, pri čemer smo zavzeli številna stališča glede aktualnih tematik. Za namene ozaveščanja splošne in strokovne javnosti smo pripravili spletno kampanjo #Zakakovostnejšiprobiotik, ki je v maju potekala preko socialnih omrežij GZS-ZKŽP. Druga linija prizadevanj in aktivnosti Združenja pa je bila usmerjena v konstruktivni dialog z različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki, ki sooblikujejo trg prehranskih dopolnil v Sloveniji. S tem namenom smo v začetku leta 2020 lansirali iniciativo »Tveganja bolje obvladujemo skupaj«, ki je namenjena obvladovanju tveganj na področju prehranskih dopolnil. Združenje svoje aktivnosti usmerja prioritetno v pomoč članom pri pripravi in preverjanju skladnosti označb prehranskih dopolnil. S tem namenom smo organizirali več spletnih seminarjev, izobraževanj in delavnic s področja označevanja, poimenovanj in kategorizacije prehranskih dopolnil. Aktivnosti so usmerjene tudi v informiranje s področja varnosti in kakovosti prehranskih dopolnil ter o drugih aktualnih temah, o katerih razpravljamo v širšem evropskem prostoru.

CILJI V LETU 2021

Združenje si bo še naprej prizadevalo dosegati strateške cilje (vpliv na pristop pristojnih organov, vpliv na pogled evropskega združenja in nenazadnje vpliv na percepcijo javnosti/trga). Prizadevali si bomo za konstruktiven dialog s pristojnimi vladnimi organi, pri čemer zagovarjamo pristop prioritetnega obvladovanja največjih tveganj na trgu prehranskih dopolnil. Skupna prizadevanja članov pa bodo nenazadnje usmerjena v izboljšanje percepcije javnosti v povezavi s kategorijo prehranskih dopolnil.

 

AKTUALNO