Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za prehranska dopolnila

 

AKTIVNI ČLANI

Aglea d.o.o., Algena d.o.o., Ars Pharmae, d.o.o., Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Avemed d.o.o., Bimedia d.o.o., BV&S d.o.o., Sanofarm d.o.o., Ewopharma d.o.o., Fitosan d.o.o., Hafesan d.o.o., Jata Emona d.o.o., MediSanus d.o.o., Medex d.o.o., MycoMedica d.o.o., Novi val d.o.o., PharmaLinea d.o.o., RES-PONS d.o.o., Valens Int. d.o.o., VI-DA Studio d.o.o.

VODSTVO

Združenje za prehranska dopolnila vzpostavlja nove smernice za delo v dobrobit potrošnikov, ki temelji na sodelovanju in uvajanju najsodobnješih spoznanj različnih strok in znanosti v prakso. Pravna opredelitev izdelkov namreč že zdavnaj ni več dovolj za urejeno področje. Bolje in z višjo dodano vrednostjo pa lahko delamo le v okolju, ki nas pri tem podpira.
Predsednica: mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
petra.medved@gzs.si
01 5898 296

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

http://www.foodsupplementseurope.org/

CILJI V LETU 2020

V letu 2020 želimo podvojiti članstvo v združenju. Z obstoječimi člani bomo iskali odgovore na odprta vprašanja, skrbeli za korektno in strokovno komuniciranje o vseh temah, ki zadevajo sektor, predvsem pa zastopali usklajena stališča sektorja na relaciji vladnih in nevladnih organov.

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2020

Združenje svoje aktivnosti usmerja prioritetno v pomoč članom pri pripravi in preverjanju skladnosti označb prehranskih dopolnil, v informiranje s področja varnosti in kakovosti prehranskih dopolnil ter o vseh aktualnih temah, o katerih razpravljamo v širšem evropskem prostoru. Druga linija prizadevanj in aktivnosti Združenja pa je usmerjena v konstruktivni dialog z različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki, ki sooblikujejo trg prehranskih dopolnil v Sloveniji. Dolgoročna vizija je namreč soustvarjanje predvidljivega poslovnega prostora za obstoj, rast in razvoj naših članov.

AKTUALNO