Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Združenje za prehranska dopolnila
VODSTVO
Povezovanje panožnih, čeprav konkurenčnih podjetij, je ključno za doseganje skupnih, višjih ciljev. Osredotočenost na konkurenco je vedno formula za povprečnost, zato zagovarjam sodelovanje, deljenje izkušenj in skupno iskanje rešitev, ki bodo vsem omogočile dobre temelje za inovativnost na področju razvoja in prodaje kvalitetnih izdelkov za ohranjanje zdravja ljudi.
   

Predsednik: Rok Kopinč, Medex d.o.o.

SEKRETARKA

Sekretarka: Tamara Srdarev Smole
tamara.srdarev@gzs.si
01 5898 233

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU

www.foodsupplementseurope.org

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2023

Nadaljevala se je iniciativa „Tveganje bolje obvladujemo skupaj“, katere namen je ohranjati strokovno diskusijo z vladnimi predstavniki, ki delujejo na področju prehranskih dopolnil, in s tem izboljšati stanje na trgu. Okrepile so se tudi aktivnosti, namenjene splošni populaciji. V ta namen so na spletni strani evropskega združenja objavljena kratka obvestila o prehranskih dopolnilih, ki so bila na LinkedIn strani GZS-ZKŽP deljena tudi preko kampanje »Kaj so prehranska dopolnila in kako delujejo?«. Potekala je tudi redna izmenjava informacij glede novosti, ki so pomembne za člane tega združenja (posamezne sestavine, aditivi, onesnaževala, označevanje, nova živila ipd.). Obenem so potekala tudi individualna svetovanja s tega področja (skupaj jih je bilo v 2023 za to združenje izvedenih 75).

CILJI V LETU 2024

  • Nadaljevanje iniciative „Tveganje bolje obvladujemo skupaj“ v želji po aktivnem sodelovanju s pristojnimi vladnimi organi ter sorodnimi inštitucijami, ki delujejo na področju nadzora s hrano. Poglavitni cilji so vpliv na njihov pristop ter odločanje, izboljšati strokovno diskusijo in hkrati stanje na trgu.
  • Postati pomemben sogovornik za področje prehranskih dopolnil v splošni javnosti. Poglavitni cilj je izboljšanje percepcije javnosti glede prehranskih dopolnil ter podobe članov in njihovih blagovnih znamk.
  • Aktivno spremljanje in vpliv na pogled evropskega združenja po posameznih prioritetnih temah (probiotiki, rastline in rastlinski material, vitamini in minerali ipd.).

 

PRETEKLE AKTIVNOSTI