Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktivnosti Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov v mandatu 2011-2015


Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) je maja 2015 predal zelo uspešno zaključen mandat novoizvoljenim članom UO ZRS. UO ZRS je štiri leta vodil predsednik UO ZRS, gospod Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o., Maribor.

Kot člani Upravnega odbora ZRS so delovali:
 • Artnak Branka, FIRABA d.o.o., Šentjur pri Celju
 • Hrvatin Nadja, RE-ING d.o.o. Koper
 • Okorn Tomaž, SOVA d.o.o., Ljubljana
 • Podgoršek Polonca, GZS-ZRS (direktorica)
 • Povšič Peršolja Darja, CONTALL d.o.o. Nova Gorica
 • Prosen Ksenija, NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin
 • Škrokov Neven, BE.EF.ES d.o.o., Ljubljana
 • Štefanac Aleksander, FACTA d.o.o., Maribor (predsednik)
 • Zupan Valentina, SALDO PLUS d.o.o., Kranj (podpredsednica)
Predstavnik ZRS v Upravnem odboru GZS: 
 • Štefanac Aleksander, FACTA d.o.o., Maribor
Predstavnika ZRS v Skupščini GZS: 
 • Artnak Branka, FIRABA d.o.o.
 • Škrokov Neven, BE.EF.ES d.o.o.
Opravljene aktivnosti in naloge UO ZRS v mandatu 2011-2015 lahko strnemo v naslednje sklope:
 • Aktivnosti v zvezi z ureditvijo opravljanja dejavnosti računovodskih servisov in implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev
 • Zastopanje interesov članov
  • Oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov, ki vplivajo na delo računovodskih servisov
  • Sodelovanje z organizacijami in institucijami RS, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov (AJPES, FURS, Banko Slovenije, Združenjem bank Slovenije, Nacionalni forum za e-račun)
  • Poenotenje vlog bank za odobritev kreditov – predvidena pilotna implementacija do poletja 2015
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
  • Izpostavljamo:
   • ZRS uspelo v ZDR-1 »vrniti« pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb (marec 2013)
   • Pripombe na predlog novele ZGD-1 s strani ZRS (september 2014)
   • Poziv FURS za dograditev elektronskega vročanja preko sistema eDavki (avgust 2014)
  • Ostale aktivnosti komisije so objavljene v letnih poročil o delu ZRS na zaprtih spletnih straneh ZRS
 • Priprava dokumentov, ki članom služijo kot pomoč pri opravljanju njihove dejavnosti:
  • Redno dnevno obveščanje o spremembah zakonodaje z računovodskega in davčnega področja (dnevno o e-pošti)
  • Sistematizacija delovnih mest (september 2012)
  • Prenovljena Tipska pogodba (september 2013)
  • Pravilniki in akti v računovodskem servisu (oktober 2013)
  • Anketa »Analiza zadovoljstva strank z računovodskimi servisi« (junij 2013)
  • Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu (oktober 2013 - 2014)
   • Izdana publikacija »Vpliv prezentizma in absentizma na uspešnost računovodskih servisov v Sloveniji« 
   • Izdana publikacija »Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji«
  • Letna izdaja Koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil (letno)
 • Strokovni vodja računovodskega servisa (december 2013 – december 2014)
  • Izvajanje priprav na izpit po programu ZRS za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« (72 udeležencev)
  • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (podeljenih 22 licenc)
  • Sprejet in prenovljen Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (maj 2014)
 • Promocija dejavnosti računovodskih servisov in članov ZRS
  • Promocija dejavnosti s članki v medijih
  • Informiranje javnosti o pomenu kakovostnega računovodskega servisa
   • brošura za podjetnike: Kdo pa vam vodi poslovne knjige? (v oblikovanju, april 2015)
   • Izdana brošura: Kako izbrati kakovosten računovodski servis? (september 2012)
  • Organizacija letnega izbora Naj računovodski servis 2011, 2012, 2013 in 2014 v treh kategorijah
  • Organizacija novinarskih konferenc:
   • Novinarska konferenca ZRS na temo nedelovanja IT sistem DURS (oktober 2012)
   • Zajtrki z novinarji na temo kakovosti računovodskih servisov po območnih zbornicah v sistemu GZS (2012 in 2013)
  • Promocija članov - vodenje e-Registra članov ZRS (dopolnitve 2012, 2013, 2014)
  • Promocija članov - vodenje e-Kataloga certificiranih računovodskih servisov Slovenije
  • Informiranje članov in javnosti o delovanju zbornice
 • Izobraževanje
  • Organizacija letnega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev (oktober 2011, 2012, 2013 in 2014)
  • Zbor članov ZRS (oktober 2011, 2012, 2013 in 2014)
  • Organizacija izobraževalnih seminarjev in delavnic pri spremembah zakonodaje in v zvezi z aktualnimi temami (letno)
  • Organizacija brezplačnih posvetov ZRS z institucijami, ki vplivajo na poslovanje članov (posveti ZRS z UPPD, AJPES, Informacijska pooblaščenka, Zavod za zaposlovanje, eRačun, Varstvo pri delu, Varnost poslovanja z bankami, Evidenca trga nepremičnin, Finance, Organiziranje računovodstva)
 • Informiranje članov ZRS
  • Vsakoletna priprava programa dela ZRS, na katerega imajo s svojimi pripombami in predlogi vpliv vsi člani ZRS
  • Zbor članov ZRS (oktober 2011, 2012, 2013 in 2014)
  • e-novice članom ZRS – pregled aktivnosti in tekočih projektov ZRS (2x mesečno)
  • Sodelovanje z regijskimi združenji pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah
  • Priprava zaprtih strani ZRS z informacijami, do katerih imajo dostop le člani
  • Aktualno obveščanje z e-novicami portala ZRS
  • Informiranje članov in poslovne javnosti preko slovenski in angleških spletnih strani www.gzs.si/zrs in http://cas.gzs.si
 • Spodbujanje druženja članov ZRS z vsakoletno organizacijo
  • izlet članov ZRS (maj 2011, 2012, 2013 in 2014)
  • poletne športnih iger ZRS (junij 2011, 2012 in 2013) 
  • zimske športne igre ZRS (februar 2011, 2012 in 2013)
 • Mednarodno povezovanje
  • Pridruženo članstvo ZRS v EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (oktober 2010)