Zbornica računovodskih servisov

Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov v mandatu 1999-2003

Upravni odbor ZRS je v mandatu 1999 - 2003 štiri leta vodil predsednik UO ZRS g. Alojz REJC, RAFIS d.o.o., Idrija.

Kot člani Upravnega odbora ZRS so delovali:

 • Maja Bohorič, SIMIČ & BOHORIČ d.o.o., Ljubljana
 • Zlatko Erlih, SUN Gornja Radgona d.o.o., Gornja Radgona 
 • Silvester Jošt, Silvester Jošt s.p., Žalec
 • Dunja Komljanec Stepanek, KOM & COM d.o.o., Izola 
 • Miran Pikovnik, KONTO MIP d.o.o., Ljubljana
 • Marija Ravnik, KONTO d.o.o., Škofja Loka
 • Alojz Rejc, RAFIS d.o.o., Idrija (predsednik)
 • Zlata Sašek, ALEAT d.n.o., Ljubljana
 • Katja Uran, FLAJ BAN d.o.o., Sežana (odstop marec 2000)
 • Darko VIDOVIČ, ALIN d.o.o., Kidričevo (od april 2000)

Predstavnik ZRS v Skupščini GZS: 

 • Alojz Rejc, RAFIS d.o.o., Idrija