Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktivnosti Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov v mandatu 2003-2007

Upravni odbor Združenja računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) je maja 2007 predal uspešno zaključen mandat novoizvoljenim članom UO ZRS. 

UO ZRS je štiri leta vodil predsednik UO ZRS gospod Alojz REJC, RAFIS d.o.o., Idrija.

Kot člani Upravnega odbora ZRS so delovali:

 • Maja Bohorič, SVILAR-BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., Ljubljana (podpredsednica)
 • Zlatko Erlih, SUN d.o.o., Gornja Radgona 
 • Dunja Komljanec Stepanek, KOM & COM d.o.o., Izola 
 • Petra Kožman, KONTIM d.o.o., Rakek 
 • Simona Novak, FINCOMMERCE d.o.o., Celje 
 • Marija Ravnik, UNIJA d.d., Ljubljana 
 • Darko Vidovič, ALIN d.o.o., Kidričevo 
 • Kristinka Vukovič, FINEA HOLDING d.o.o., Maribor 
 • Aleksander Štefanac, FACTA-računovodska hiša, Aleksander Štefanac s.p. (nadomeščanje porodniške odsotnosti)
 • Miran Pikovnik, UNIJA d.d. (nadomeščanje porodniške odsotnosti)

Opravljene aktivnosti in naloge UO ZRS v mandatnem obdobju 2003-2007 lahko strnemo v naslednje sklope:

 • Aktivnosti v zvezi z zakonsko ureditvijo opravljanja računovodske dejavnosti (oblikovanje tez zakona o računovodski dejavnosti; predlog Zakona o računovodski dejavnosti predstavljen predstavnikom Ministrstva za gospodarstvo v decembru 2006).
 • Spremljanje zakonodaje, ki neposredno vpliva na pogoje za opravljanje dela računovodskih servisov.
 • Informiranje članov o predvidenih in sprejetih spremembah zakonodaje.
 • Organizacija strokovnega usposabljanja za člane (v povprečju organizacija petih do sedmih strokovnih seminarjev na leto s ponovitvami po območnih zbornicah GZS).
 • Aktivno sodelovanje strokovne službe ZRS in članov ZRS v letu 2006 v strokovni skupini Evro v okviru GZS, katere glavna naloga je bila obveščanje in pripravljanje podjetij na prevzem evra.
 • Razvijanje izobraževalnih programov kot podlage za pridobivanje listine GZS o usposobljenosti osebe za vodenje računovodskega servisa (prenova programov usposabljanja leta 2004 in 2007).
 • Aktivnosti pri oblikovanju zavarovanja poklicne odgovornosti za računovodske servise (nova ponudba za člane ZRS leta 2007).
 • Aktivnosti povezane z oblikovanjem računovodske tarife za zaračunavanje storitev, ki jih nudijo računovodski servisi (zaradi uvedbe evra prenovljena in dopolnjena leta 2007).
 • Aktivnosti povezane z oblikovanjem tipske pogodba o opravljanju storitev računovodenja (prenovljena leta 2007).
 • Spodbujanje stanovskega povezovanja in drugih oblik združevanja, zlasti z vsakoletno organizacijo športnih iger (povprečno 150 udeležencev) in kongresa računovodskih servisov (povprečno 200-250 udeležencev) ter z vključevanjem v regijska združenja pri območnih gospodarskih zbornicah. 
 • Skrb za večjo prepoznavnost kvalitetnih računovodskih servisov (vodenje registra članov ZRS in elektronskega kataloga članov ZRS s potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa).
 • Izdaja dvojezičnega tiskanega kataloga računovodskih servisov s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije (izdaja leta 2004 in 2006).
 • Ažurno obveščanje članov preko elektronskih novic ZRS in spletne strani ZRS (v letu 2006 zabeležili 38.396 obiskov).