Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Stališče GZS do novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1E) in postopka njegovega sprejemanja

Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da samovoljno spreminjanje zakonodajnih predlogov po nujnem postopku, brez vključevanja gospodarstva in strokovnjakov, kratkoročno ne more doprinesti k izboljšanju pogojev za razvoj gospodarstva in odpravo nepotrebnih bremen.

Gospodarska zbornica Slovenije je dne 19. 06. 2012 na spletnih straneh E-demokracija oz. E-uprava zasledila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (EVA: 2012-2430-0017) (v nadaljevanju: osnovni predlog zakona), na katerega je pripravila predloge in pripombe in jih dne 12. 7. 2012 posredovala Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Vladi RS in Državnemu zboru RS.

V vladno in kasneje zakonodajno proceduro pa je bil kasneje vložen predlog z bistveno skrčeno in spremenjeno vsebino za obravnavo po nujnem postopku. GZS ni bila obveščena o kakršnihkoli spremembah ali umaknitvi osnovnega predloga, kot je bil objavljen dne 19. 06. 2012.

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in prostor je obravnavo predloga zakona tik pred sejo odbora uvrstil na dnevni red, pri čemer GZS o tem ni bila seznanjena in tudi ne obveščena.

GZS zato poziva pristojno ministrstvo, da se določene rešitve predlogov in pripomb na predlog zakona, upoštevajo tudi pri pripravi bodoče novele in da se GZS ter strokovne javnosti vključi v pripravo strokovno usklajenega predloga, ki bo izboljšal pogoje za razvoj gospodarstva, seveda z upoštevanjem ustreznih omejitev glede okolja in prostora.

Nikakor pa GZS ne more pristati na samovoljno spreminjanje zakonodajnih predlogov, saj s tem postopki postajajo netransparentni in onemogočajo kakršnokoli vključevanje stroke, na kar je GZS že večkrat opozorila.

Predlog GZS k spremembi Zrud-1E

Stališčs GZS - vaša pobuda


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.