Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Konferenca Izzivi reciklažne industrije v Sloveniji

Kot eden izmed ključnih odgovorov na problem izkoriščanja naravnih virov, je učinkovito ravnanje z odpadki. Ponovna izraba odpadkov za nove surovine in za energijo prinaša skupnosti izjemne pozitivne učinke, vendar je razvoj te dejavnosti odvisen predvsem od podpornega okolja, se pravi države in drugih integracij in od stroškovne učinkovitosti same predelave odpadkov v nove izdelke. Vabimo vas, da se udeležite Prve problemske konference o reciklažni industriji kot resni alternativi izkoriščanju naravnih virov pri različnih vrstah surovin.

Predvideni dnevni red konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov

Četrtek 2.10.2014

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer,
direktor Gorenje Surovina d.o.o.
9.15 – 9.30 Pozdravni nagovor predsedstva GZS
Alenka Avberšek,
izvršna direktorica GZS za politike in zakonodajo
9.30 – 10.15 Zakonodaja: spodbuda ali ovira za razvoj dejavnosti predelave odpadkov?
Janja Leban,
direktorica Službe za varstvo okolja GZS
10.15 – 11.00 Aktualni vidiki mednarodnega okoljskega prava glede ravnanja z odpadki
Doc. dr. Vasilka Sancin,
Pravna fakulteta Ljubljana

11.00 – 11.30

ODMOR

11.30 – 12.15 Smernice razvoja reciklaže odpadnega papirja
mag. Justina Šepetavc, Vodja ekologije in sistemov kakovosti
12.15 – 13.00 Jeklo - material preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
Marjan Mačkošek,
direktor Štoresteel d.o.o.

13.00- 14.00

KOSILO

14.00 – 14.30 Okoljska odgovornost podjetja v prizmi podaljšane odgovornosti proizvajalca
Mag. Vilma Fece,
Gorenje d.d.
14.30 – 15.00 Pogled poslovne banke na financiranje okoljskega managmenta
Aleš Hauc,
predsednik uprave NKBM
15.00 – 17.00 Okrogla miza
Kako obdržati odpadke in zelena delovna mesta v Sloveniji in s tem cenejše
surovine za slovenska podjetja?
Moderator Brigita Šarc,
Dinos d.d.

19.00 – 21.00

Skupna večerja

21.00

Zabavni program s Tadejem Tošem v klubu Žafran

 


Petek 3.10.2014

9.00 – 9.45 Strategija MKO na področju okoljevarstva
Minister MKO, TBC
9.45 – 10.30 Obdavčitev vseh vrst odpadkov – pogled FURS-a na izvajanje davčne zakonodaje
Marjan Maček, vodja Sektorja za finančni nadzor
10.30 - 11.15 Skupina SIJ – okoljska odgovornost kot element strategije trajnostnega razvoja družbe
Marjana Drolc Kaluža
, direktorica nabave skupine SIJ

11.15 – 11.30

ODMOR

11.30 – 12.15 Makroekomski obeti v 2015
Dr. Janez Šušteršič, profesor ekonomije in svetovalec
12.15 – 12.45 Nekatera aktualna konkurenčno-pravna vprašanja s področja ravnanja z odpadki
Mag. Mitja Kocmut,
Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o.
12.45 – 13.15 Zaključki konference

13.15

Kosilo

Več...

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.