Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Dopis GZS za MZIP: stališče GZS do ZRud-1 in predlog sprememb

Spoštovani člani GZS!

Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ministra Zvoneta Černača, smo odposlali dopis o problematiki izvajanja ZRud-1 in podzakonskih aktov.  

Problematika je resna in terja, da se MZIP nanjo odzove v čim krajšem času. GZS predlaga način, da MZIP nemudoma pristopi k pripravi novele Zakona o rudarstvu (ZRud-1)
(Uradni list RS, št. 61/2010 in nasl.) ter ustreznih podzakonskih aktov in k pripravi novele Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/2011) z ustrezno vsebino, na katero se nanaša problematika.

V pripetem dokumentu (dopisu za MZIP) vam predstavljamo stališča Gospodarske zbornice Slovenije in njenih članic, kakor tudi obsežne in negativne posledice za ta, sicer uspešna, podjetja zaradi uveljavitve nove Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo.

Dokument smo na 8. seji Upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki je potekala v sredo, 13. junija 2012  na GZS, tudi osebno predali na seji prisotnemu Boštjanu Riglerju (v.d. generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo).


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.