Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Predlogi in pripombe GZS skupaj s podpisniki tudi drugih organizacij k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZRud-1

Objavljamo dopis za MZIP in sicer Predloge in pripombe GZS skupaj s podpisniki tudi drugih organizacij k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki smo jih posredovali dne 12. julija na Vlado RS in MZIP, po sprejetju na Vladi RS dne 13. julija , pa smo jih posredovali tudi na DZ RS.

Iz vsebine dopisa:

Gospodarska zbornica Slovenije je dne 19.06.2012 na spletnih straneh E-demokracija oz. E-uprava zasledila Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (v nadaljevanju: predlog zakona) (EVA: 2012-2430-0017)), na katerega smo pripravljali predloge in pripombe in vam jih pošiljamo v pregled in obravnavo.

Pri tem nismo bili obveščeni o kakršnihkoli spremembah ali umaknitvi takšnega predloga, kot je bil objavljen dne 19.06.2012, zato smo presenečeni, da je bil v vladno proceduro vložen predlog z bistveno skrčeno in spremenjeno vsebino za obravnavo po nujnem postopku in je bil objavljen na spletnih straneh Vlade RS dne 12.7.2012.

Ne glede na to predlagamo, da se določene rešitve, ki smo jih pripravili, upoštevajo tudi v tem predlogu zakona, oziroma se Gospodarska zbornica Slovenije in strokovne javnosti povabi takoj k pripravi predlogov, ki bodo usklajeni s strokovnimi javnostmi, po meri gospodarstva, seveda z upoštevanjem ustreznih omejitev glede okolja in prostora. Določene rešitve so nujne za operativno izvedbo zakonskih določb, ki so po sedanji praksi izvajanja zakona onemogočene ali pa so nekonsistetne. Opozarjamo tudi na nujnost odprave bremen in s tem stroškov za podjetja, kjer je to z vidika države in širšega interesa seveda sprejemljivo. Z zakonom se ne sme nalagati dodatnih obveznosti.

Nikakor ne moremo pristati na samovoljno spreminjanje zakonodajnih predlogov, saj s tem postopki postajajo netransparentni in onemogočajo kakršnokoli vključevanje stroke. Več v priponki.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.