Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI - program delovnega posveta

GZS, petek, 15. januar 2016
Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana a, I. nadstropje

GZS, Služba za varstvo okolja in Zbornica komunalnega gospodarstva, vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vljudno vabimo na predstavitev programa ravnanja z odpadki, ki ga na podlagi Uredbe o odpadkih pripravlja MOP.


Program:

9.30 – 10.00

REGISTRACIJA

10.00 – 11.00

Program ravnanja z odpadki: namen in cilji programa, stanje in ukrepi, splošno in po ključnih tokovih odpadkov (brez komunalnih)
Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor
* Razprava (30')

11.00 – 12.00

Ravnanje s komunalnimi odpadki: stanje, cilji, ukrepi
Irena Koželj, Ministrstvo za okolje in prostor
* Razprava (30')

12.00 – 12.20

ODMOR

12.20 – 13.15

Program preprečevanja odpadkov
Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor
* Razprava (30')

13.15 – 14.00

Predavanje Krožno gospodarstvo – konkurenčna prednost; Kratka predstavitev priložnosti, vzvodov in najboljših poslovnih praks
Stephanie Hubold, Ellen MacArthur Foundation (Velika Britanija), vodja vladnih programov in programov mest

(predavanje bo potekalo v angleškem jeziku brez prevajanja)

ZAKLJUČEK predvidoma ob 14.00

 

Stephanie Hubold vodi program fundacije, ki se osredotoča na podporo javnim ustanovam pri oblikovanju pogojev za prehod v krožno gospodarstvo, uvedbi inovativnih regionalnih pobud ter krepitvi lokalnih poslovnih dejavnosti. Podpora je usmerjena v krepitev zmogljivosti in prenos dobrih praks mednarodne skupine vlad in mest, s spodbujanjem sodelovanja z gospodarstvom in akademskimi ustanovami ter vključevanjem malih in srednje velikih podjetij.

Gradivo, ki je v javni obravnavi do 1. 2. 2016 je zelo obsežno (preko 220 strani). Dostopno je s klikom na program ravnanja z odpadki oz. pdf dokument. Obravnava posamezne tokove odpadkov, med njimi:

·        komunalne odpadke,

·        blata komunalnih čistilnih naprav,

·        ločeno zbrane in za predelavo sprejemljive odpadke iz opravljanja dejavnosti,

·        odpadke za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca (odpadna embalaža, električna in elektronska oprema, odpadne baterije, izrabljena vozila, izrabljene gume…),

·        gradbene odpadke,

·        zemeljske izkope,

·        pepele, žlindre in kotlovski prah,

·        odpadke, ki vsebujejo azbest,

·        odpadna olja,

·        odpadke iz lesa,

·        nevarne odpadke itd.

 

Razprava naj bi bila usmerjena predvsem k oblikovanju zakonodajnih in drugih ukrepov, splošno in po posameznih tokovih odpadkov.

Dogodek je namenjen povzročiteljem odpadkov, zbiralcem in izvajalcem obdelave odpadkov, izvajalcem javne službe in nosilcem dejavnosti razširjene odgovornosti proizvajalcev, članom GZS.

Ker so vsa razpoložljiva mesta že zasedena, novih prijav ne sprejemamo. Hvala za razumevanje.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.