Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Unitarni patent – dajmo gospodarstvu čas, da se pripravi


GZS opozarja na tveganja, povezana z uvedbo unitarnega patenta, predvsem z vidika gospodarskega položaja Slovenije in trenutne obrobne vloge naše države v okviru Evropske unije na tem področju. Pozivamo Vlado RS in Državni zbor RS, da pripravita analizo vpliva uvedbe »unitarnega patenta« na gospodarstvo in se o tej temi – še pred ratifikacijo - posvetuje z gospodarstvom.

Ključno vprašanje je, ali se bodo slovenska podjetja uspela prilagoditi spremenjenemu razširjenemu modelu, ki bo zahteval bistveno večji angažma in pazljivost slovenskih podjetij. Zagotovo bo tveganje pred morebitnimi patentnimi spori bistveno večje.

Zato smo presenečeni, da se je Vlada RS in Državni zbor RS relativno hitro (prezgodaj) odločil za izvedbo postopka ratifikacije Sporazuma o enotnem patentnem sodišču. K ratifikaciji je doslej pristopila približno tretjina držav, medtem ko številne še vedno čakajo in tega koraka še niso storile.

Čeprav so finančni in administrativni učinki novega sistema »unitarnega patenta« dobrodošli in na dolgi rok vsekakor spodbudni, saj bodo bistveno pocenili strošek prijave in po sistemu »one stop shop« dosegli unitarni učinek v večini držav članic EU, ne smemo zanemariti dejstva, da je trenutna slika in način delovanja podjetij v slovenskem prostoru danes drugačen. Slovenska podjetja so sledilci in poslujejo na način, da uporabljajo tehnične rešitve, ki v Sloveniji niso varovane s patentnim varstvom ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. 

Prednosti unitarnega patenta:

  • nižji stroški prijave in podaljšanja patentne prijave,
  • istočasna veljavnost v 26 državah članicah EU,
  • enotna pristojnost sodišča in enotna sodna praksa,
  • večja priložnost za razvoj slovenskih inovacij in večja konkurenčnost slovenskih produktov.

 

Slabosti: 

  • večje število evropskih patentov (skoraj 60.000) z enotnim učinkom, ki bodo veljavni na ozemlju RS (ne nujno takoj), kar bi lahko povzročilo, da se bo del podjetnikov posameznikov ter malih in mikro podjetij moralo odpovedati delu svojega trga (izguba trga) ali pa pridobiti licence od imetnikov teh evropskih patentov z enotnim učinkom (podjetja, ki danes v svoji dejavnosti uporabljajo tehnične rešitve, ki bi lahko bile predmet patentne zaščite s strani imetnikov evropskih patentov z enotnim učinkom),
  • negotovost delovanja novih sodišč in bodoče sodne prakse,
  • povečano število patentnih sporov;
  • visoki (višji) transakcijski stroški v primeru uvedbe patentnih sporov.

Pozivamo Vlado RS in Državni zbor RS, da temeljito in predvsem z vidika širšega gospodarskega razvoja Slovenije in slovenskih podjetij, primerno in temeljito pripravi tudi analizo vpliva uvedbe »unitarnega patenta« na gospodarstvo in se o tej temi – še pred ratifikacijo - posvetuje z gospodarstvom. Celovita analiza učinkov uvedbe evropskega patenta z enotnim učinkom na slovensko gospodarstvo je bila objavljena pred kratkim, gospodarstvo pa še ni imelo časa, da bi lahko ocenilo vpliv uvedbe unitarnega patenta v Sloveniji na kratki rok. S tega vidika je toliko bolj pomembno, da opravimo krog posvetovanj s podjetji, ki v tem trenutku ne vedo, kaj jih čaka in kdaj lahko te posledice pričakujemo. Njihovo mnenje je v tem trenutku najpomembnejše. Preuranjene politične odločitve morajo počakati. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.