Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: PREDLOG ZAKONA O VAJENIŠTVU – JAVNA RAZPRAVA


preko e-demokracije je odprta javna razprava o predlogu Zakona o vajeništvu. Pristojno ministrstvo je določilo rok za oddajo pripomb 19. avgust 2016.

Predlog zakona najdete na povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7ImNvbW1lbnQiOlsiLSJdLCJzdGF0dXMiOlsiLSJdLCJyaWpzIjpbIjEyNTE5Il0sInR5cGUiOlsiRFoiXSwib2Zmc2V0IjpbIjE4OSJdLCJzZW50aW5lbF90eXBlIjpbIm9rIl0sInNlbnRpbmVsX3N0YXR1cyI6WyJvayJdLCJpc19hamF4IjpbIjEiXX0sIm9mZnNldFBhZ2UiOm51bGx9

 Zakon med drugim prinaša naslednje vsebine:

1.       Delodajalec, ki se odloči verificirati vajeniško učno mesto, objavi vajeniško mesto in  vajenca sam izbere. Na podlagi podpisa vajeniške pogodbe, se vajenec vključi v izobraževalni program;

2.       Vajeniška oblika izobraževanja se izvaja za mladino in odrasle; vajenec sklepa posebno vajeniško pogodbo o vajeništvu za čas, ko je vpisan v izobraževalni program; že zaposleni in brezposelni pa se vključi v vajeniški program s sklenitvijo pogodbe o izrednem izobraževanju;

3.       V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, najmanj 40 odstotkov celotnega izobraževalnega programa pa izvede šola;

4.       Za čas praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, je vajenec upravičen do vajeniške nagrade, ki ne sme biti nižja od 50 % minimalne plače in za posamezen letnik znaša najmanj:

1.       letnik – 50 % minimalne plače

2.       letnik – 70 % minimalne plače

3.       letnik – 90 % minimalne plače

5.       Zakon določa zbornicam posebne pristojnosti glede izvajanja vajeniških programov – objavo razpisa vajeniških delovnih mest, izvajanje usposabljanja mentorjev, vodenje razvida delodajalcev glede verificiranih vajeniških delovnih mest;

 V poletnem času bomo na GZS organizirali  tudi skupno  razpravo. Zaradi dopustov bo potekala dvakrat,  in sicer  14. julija ob 11. uri  in  4. avgusta ob 11. uri v prostorih GZS.

Odprta je za vse, ki ste zainteresirani izraziti svoja stališča in jih izmenjati s kolegi, ki se v drugih podjetjih želijo vključiti v izvajanje vajeniškega sistema. Če se razprave ne morete udeležiti, želite pa, da se vaše stališče odraža tudi v skupnih pripombah GZS, vas prosimo, da nam svoje predloge posredujete po elektronsko pošti na naslov: kabinet@gzs.si, zadeva: Zakon o vajeništvu

 Če se nameravate udeležiti skupne razprave na Gospodarski zbornici Slovenije, nam zaradi organizacije dogodka vnaprej potrdite vašo prisotnost do  12. 7. 2016 za prvo skupino,  oziroma najkasneje do  2. 8. 2016 za drugo skupino  na kabinet@gzs.si, z oznako zadeva:  Zakon o vajeništvu - razprava.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.