Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Sporazum CETA je koristen

 Sporazum prinaša manj ovir in nove tržne priložnosti za podjetja, tako neposredno kot tudi posredno prek partnerjev slovenskih podjetij v EU.

Na GZS podpiramo sklepanje meddržavnih sporazumov, ki zmanjšujejo ovire za mednarodno trgovanje in investicije, seveda ob pogoju, da se spoštuje konkurenčno pravo in ne zmanjšuje evropskih zdravstvenih, okoljskih, varnostnih in drugih standardov.

Kanada sicer ne sodi med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije, saj je na strani izvoza blaga bila v lanskem letu na 36. mestu, na strani uvoza pa na 42. vendar imajo v globalnem svetu takšni sporazumi velik pomen za gospodarstvo.

Slovensko gospodarstvo je zelo povezano z evropskim, kanadsko pa z ameriškim. Zato so posredni učinki sporazuma za vsa evropska podjetja, s tem pa tudi neposredno in posredno za slovenska, dobrodošli. Olajšan bo dostop do javnih naročil v Kanadi, manj bo tehničnih ovir pri trgovanju. Po oceni Eurochambresa bo trgovinski sporazum EU-Kanada (CETA) povečal poslovanje med EU in Kanado za 23 odstotkov, to pa bo pripomoglo k 2,9 milijarde evrov višjemu bruto domačemu proizvodu Evropske unije. CETA obenem ponuja nove priložnosti podjetjem na trgu, krepi pa tudi konkurenčni položaj evropskih podjetij v celotni Severni Ameriki.

Po uveljavitvi sporazuma naj bi podjetja iz EU pri izvozu v Kanado plačala pol milijarde evrov manj dajatev, carinski postopki na meji bodo precej bolj preprosti, predstavniki podjetij bodo začasno lahko vstopali v Kanado brez poslovnih delovnih dovoljenj, predviden je tudi postopek za medsebojno priznavanje delovnih in poklicnih kvalifikacij.

Sporazum odpravlja carine za več kot 99% tarifnih postavk, pri čemer občutljivi kmetijski izdelki v okviru kvot - perutnina in jajca - ne bodo predmet liberalizacije. Znižal bo stroške testiranja proizvodov in pridobivanja produktnih certifikatov za izvoznike. Kanada bo tehnične predpise s področja vozil prilagodila predpisom Združenih narodov (UN/ECE), kar bo znižalo stroške izvoznikom. Znano je, da je slovenska industrija kot razvojna dobaviteljica zelo povezana z evropsko avtomobilsko industrijo, ta pa pomembna izvoznica vozil.

Na evropski strani je bilo po zagotovilih ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podano izrecno zagotovilo Evropske komisije glede pravice Slovenije, da avtonomno odloči, kako zaščititi ali uporabljati svoje vodne vire. Glede gensko spremenjenih organizmov je dano zagotovilo v izjavi Evropske komisije, ki poudarja tudi previdnostno načelo.

V besedilu je tudi eksplicitno predvidena reforma bilateralnega investicijskega sodišča (ICS). Ta reforma naj bi se izvedla, še preden se bo sistem sploh začel uporabljati. ICS ostaja del sporazuma, vendar se določbe ne bodo izvajale začasno, začetek izvajanja določb o reševanju investicijskih sporov je vezan na ratifikacijo v nacionalnih parlamentih.

Kanada se bo s sporazumom CETA zavezala tudi k ratifikaciji še ne ratificiranih konvencij ILO (International Labour Organization).

Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »A priori zavračanje trgovinskih sporazumov je lahko vsaj tako nevarno kot njihovo podpiranje, ne da bi pri tem pazili na evropske zdravstvene, okoljske, varnostne in druge standarde.«

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.