Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Olajšave R&R: četrto mnenje je samo prvi korak

 

Po objavi četrtega mnenja so nujne še spremembe zakonodaje in smernice za večjo davčno predvidljivost.

 

Finančna uprava RS (FURS) je pred nekaj meseci pričela s sistematičnim, vendar po naših informacij dokaj formalističnim nadzorom nad upravičenci do olajšave za razvoj in raziskave (R&R). Lestvico je postavila tako visoko, da z nadaljevanjem svoje R&R dejavnosti tvegajo kazni tudi takšna slovenska podjetja, ki so sicer paradni konji na področju razvoja in raziskav. 

 

Na Gospodarski zbornici Sloveniji (GZS) smo kmalu po začetku nadzorstvenih postopkov FURS začeli prejemati ostre odzive iz podjetij. Tako podjetja kot tudi na GZS smo bili upravičeno razočarani nad pristopom države, še bolj pa nad njenim (ne)poznavanjem sistema, načina izvajanja R&R dejavnosti in časa, ki je potreben, da se razvoj ali raziskava realizira v določenem produktu ali storitvi. Skoraj nemogoče je namreč pričakovati, da se rezultat določenega razvoja ali raziskave pokaže že v istem ali pa v naslednjem letu, od kar se je razvoj ali raziskava začela.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je včeraj objavilo dopolnjeno četrto mnenje o olajšavah za raziskave in razvoj (R&R)

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/splosno_mnenje_MGRT_o_davcnih_olajsavah_CETRTO_2016_POPRAVEK.pdf). Kot je znano, je bilo četrto mnenje že objavljeno, ampak nato hitro umaknjeno. V vmesnem času smo na GZS sodelovali z MGRT s ciljem, da povečamo pravno varnost slovenskih podjetij, ki koristijo olajšave za R&R, in sicer v usklajevanjih z ministrstvom za finance in FURS. Menimo, da je tudi dopolnjeno četrto mnenje ta hip sprejemljivo.

 

Hkrati smo zahtevali, da bodo pristojni organi:

-       v postopkih spoštovali zakonitost postopkov, vključno z načelom davčne gotovosti in ne bodo upoštevali podatkov, priporočil ali novih informacij, ki zavezancem niso bile in niso mogle biti znane;

-       pripravili in javno objavili kredibilno analiza stanja in učinkovitosti olajšav za R&R;

-       pripravili nujne spremembe zakonodajnega okvira, ki bodo odpravile nejasnosti in pomanjkljivosti in bodo vnaprej znane tudi zavezancem;

-       pripravili smernice in priporočila dobre prakse za področje dejavnosti raziskav in razvoja.

 

Takšna zagotovila smo s strani MGRT dobili, zato bomo v prihodnji tednih vztrajali pri njihovi uresničitvi. Istočasno pričakujemo, da bo FURS prilagodil svoje postopke zdajšnjim nejasnim razmeram, vse dokler ne bo uresničeno, kar je bilo poleg novega četrtega mnenja zagotovljeno s strani državnih organov.

 

Podjetja so se v zadnjih mesecih soočala z močnimi pritiski države zaradi vlaganj v raziskave in razvoj in posledičnega koriščenja olajšave. Čeprav je znano in globalno podprto dejstvo, da spodbujanje vlaganj v R&R prinaša dolgoročno večjo konkurenčnost, smo na GZS začudeni ugotavljali, da nekateri predstavniki slovenskih oblasti očitno še vedno menijo, da takšne spodbude sploh niso koristne oziroma učinkovite. Slovenija bi kot malo gospodarstvo morala toliko bolj »staviti« na podjetja, ki izvajajo raziskovalno in razvojno dejavnost in tudi širše inovativne produkte in storitve. Zato bomo na GZS budno spremljali spreminjanje predpisov.

 

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »V interesu slovenskega gospodarstva je, da oblasti zasledujejo prvenstveno cilje spodbujanja hitrejšega razvoja, transparentnosti in davčne predvidljivosti. Enako tudi pri izvajanju nadzorov. Prednostni cilj nikakor ne sme biti polnjenje državne blagajne.«

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.