Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: DODATEK št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:

a) kot predstavniki delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije:
- Združenje kovinskih materialov
in
2. Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.:
-  Sekcija za kovine
in
b) kot predstavniki delojemalcev:
- Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)

DODATEK št. 2
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

1.      člen

TARIFNA PRILOGA

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Dodatka št. 1  h Kolektivni pogodbi za  dejavnost kovinskih materialov in livarn  Slovenije (Uradni list RS, št. 22/17), tako da glasita:

1.Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:

Tarifni razred

Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR

Najnižja osnovna plača na uro v EUR

I.

541,14

3,11

II.

598,56

3,44

III.

659,46

3,79

IV.

755,16

4,34

V.

823,02

4,73

VI.

960,48

5,52

VII.

1.122,30

6,45

VIII.

1.284,12

7,38

IX.

1.513,80

8,70

2. Najnižji polni znesek regresa za letni dopust za leto 2019 znaša 950€  in velja do določitve novega zneska.

1.      člen

(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge  po Dodatku št. 1.

(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinske materiale in livarne Slovenije ostanejo nespremenjene in  v veljavi še naprej

 2.      člen

Ta dodatek začne veljati in  se uporabljati prvi  dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Ljubljana, 20.11.2018

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin
Predsednik Upravnega odbora
Marko Drobnič l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Podpredsednik Sekcije za kovine
Jurij Marjanovič l.r.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Predsednica
Lidija Jerkič l.r.


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.